Změkčovače vody

 

Typy AF s automatickým provozem

– řídící jednotka sama hlídá  vyčerpání nastavené kapacity, poté provede regeneraci

Typy AF D s automatickým provozem duplexní

(zapojení  ve dvojici) - určeny pro provoz, kde není možná odstávka změkčovače

Typy AF a automatickým provozem pro vysoké průtoky

- určeny pro provozy, kde jsou požadovány vysoké průtoky vody – 10m3/hod a vyšší

Typy ECO s poloautomatickým ovládáním

- obsluha fitru spustí regeneraci jednoduchým stisknitím tlačítka na ovládacím ventilu

Typy KZV s ručním provozem

– obsluha nastavuje jednotlivé fáze činnosti změkčovačů manipulací ručním ovládecím ventilem nebo kulovými kohouty, které jsou soustředěny v horní části změkčovače

Příslušenství 

 

 V přírodní vodě jsou vždy v různé míře obsaženy kationty vápníku a hořčíku, které se do ní rozpustily při jejím průchodu vrstvami hornin. Způsobují tvrdost vody. Ohřevem se vylučují na teplosměnných plochách a tvoří vodní (do100oC) a kotelní (při varu) kámen.

Pro odstranění tvrdosti z vody se používají tlakové filtry naplněné změkčovací pryskyřicí – katexem. Kationty vápníku a hořčíku jsou při průchodu vody filtračním ložem katexu vyměněny za kationty sodíku, které při ohřevu vody nevadí. Při dodržení optimálních provozních podmínek se zbytková tvrdost upravené vody rovná cca 1% tvrdosti vody vstupní.

Po vyčerpání výměnné schopnosti je tato vždy plně obnovena regenerací nasyceným roztokem chloridu sodného – kuchyňské soli NaCl. Při regeneraci jsou zachycené ionty tvrdosti vytěsněny do odpadu. Životnost změkčovací pryskyřice je při dobré údržbě sedm i více let. Potom se dá lehce vyměnit.

Změkčovací filtry se dodávají od domovních zařízení se 3,5 litry katexu až po zařízení pro použití v průmyslu se stovkami litrů pryskyřice.Tlakové nádoby změkčovačů jsou vyrobeny z polyetylenu a zpevněny sklolaminátovým vláknem. Součástí změkčovače je solná nádrž.

Pro provozy, kde teplota upravované vody přesahuje 60oC, jsou dodávány změkčovací filtry vyrobené z černého, případně nerezového plechu.

Množství vody, které jednotlivé typy změkčovačů upraví mezi dvěma regeneracemi, je závislé na množství změkčovací pryskyřice ve filtru a tvrdosti vstupní vody.

Tlakové nádoby změkčovačů jsou opatřeny ovládacími prvky, které umožňují ruční nebo automatické provedení regenerace. V závislosti na ceně a na požadovaném uživatelském komfortu se můžete rozhodnout mezi třemi variantami filtrů:

 

Pro připojení změkčovacích filtrů nabízíme potřebné příslušenství.


O úroveň výše: Zařízení na úpravu vody na principu výměny iontů