Filtrace vody v průmyslu

Filtrační zařízení

Požadavky výrobních procesů na filtraci vody jsou  rozličné. Navrhnout správnou filtraci vody  přesně podle potřeby konkrétní aplikace není jednoduché. Je více než nezbytné vzít v potaz všechny okolnosti, které mohou mít na návrh správného filtru vliv – kvalitu vstupní vody, požadavky na kvalitu a množství upravenou vodu a další specifika konkrétních průmyslových procesů. Výběr správného druhu filtrace vody je složitý úkol i pro odborníky.

Společnost DETO Brno, spol. s r.o. navrhuje filtry na vodu pro průmyslové procesy na základě hlubokých teoretických znalostí svých odborníků a více než dvacetiletých zkušeností z praxe.

Filtrační jednotky pro úpravu vody pro průmyslové procesy

navrhujeme vždy na míru, po zvážení  všech požadavky, které se dané aplikace týkají, a také s ohledem na maximální spolehlivost, efektivitu a návratnost investice.

 

Některé možnosti filtrace:


O úroveň výše: Filtry a filtrační zařízení