Blokové úpravny

Blokové úpravny vody slouží pro přípravu plnící a doplňovací vody pro teplovodní a horkovodní topné systémy  v souladu s ČSN 07 7401.

  • typy ABUV 150 - 350  - automatické úpravny vody osazené jednoduchým změkčovačem a dávkovací jednotkou

  • typy ABUV 1 - 4   - automatické úpravny vody osazené duplexním změkčovačem a dávkovací jednotkou

  • typy BUVD 1 - 4  - blokové úpravny vody s ruční obsluhou

 

Úprava vody vyplývající z požadavků normy spočívá ve dvou stupních úpravy vody:

  1. stupeň -  změkčování na iontoměničové pryskyřici - katexu
  2. 
  3. stupeň - dávkování roztoku směsi chemikálií pro chemické vázání rozpuštěných plynů kyslíku O2 a kysličníku uhličitého CO2 k úpravě alkality a pH vody  a k zajištění přebytku koncentrace siřičitanu sodného Na2 SO 3 a  kysličníku fosforečného P2 O5 v oběhové vodě.

Blokové úpravny jsou umístěny v rámu svařeném z uzavřených ocelových profilů a jehož ustavení na místě se provede jednoduchým způsobem. Hlavními částmi úpravny jsou změkčovač vody a zařízení na dávkování chemikálií - dávkovací čerpadlo, případně dávkovací nádoba. Úpravny jsou vybaveny všemi potřebnými armaturami a měřícími přístroji doporučenými pro provoz a zejména armaturami, které usnadní a zrychlí montáž úpravny vody. Instalační firma dokáže namontovat úpravnu s nižšími náklady a zaručeně bezvadně.

Firma DETO Brno Vám může v případě potřeby navrhnout i modifikace popsaných úpraven. Zadejte nám parametry vstupní vody a požadavky na vodu výstupní a zpracujeme Vám individuální nabídku. Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem na adresu info@deto.cz.


O úroveň výše: Zařízení na úpravu vody na principu výměny iontů