Přípravky pro ohřívače vody

Stopkor I - Přípravek pro potlačení tvorby inkrustů a korozivních pochodů

 

Stopkor I je přípravek určený k dávkování do studené vody určené k přípravě teplé vody za účelem snížení korozních pochodů na vnitřních stěnách kovových potrubí, ohřívačů a ke snížení množství inkrustů na těchto plochách.

Stopkor I je alkalický roztok polykřemičitanů a polyfosforečnanů.

Svou alkalickou složkou z vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý, svou polyfosforečnanovou složkou působí jako blokátor anod mikročlánků elektrochemické koroze a svou polykřemičitanovou složkou působí jako typický povlakový inhibitor koroze.

Souhrným působením uvedených složek Stopkoru I a jeho přesným dávkováním do studené vody, určené pro výrobu teplé vody, doplňované do systému, je dosahováno žádoucích účinků, tj. potlačení až postupné zastavení korozních pochodů, tvorby inkrustů z korozních produktů a z tvrdosti vody a dále také zamezuje tvorbě rezavých vloček kalu z železa rozpuštěného ve studené vodě.

Významnou schopností složek Stopkoru I je i zamezování tvorby nárůstů ze sraženin uhličitanu vápenatého, který vzniká při ohřevu z tzv. tvrdosti vody.

Dále má schopnost převádět do rozpustných komplexů některé součásti již vytvořených pevných inkrustů, čímž po určité době dávkování Stopkoru I dochází k jejich postupnému uvolňování ze stěn a odplavování protékající vodou. Pevné částice z rozrušených inkrustů se potom usazují na dno ohřívačů a jsou postupně ze systému TUV odstraňovány při odkalování.

Potrubí pro dávkování roztoku Stopkoru I může být z umělých hmot, které jsou použitelné pro 20%ní roztok hydroxidu sodného NaOH nebo z nepozinkované oceli. Stopkor I je mísitelný s vodou v libovolném poměru. Pro dávkování do TUV je možno jej v potřebném poměru ředit. Stopkor I musí být chráněn před mrazem, je možné ho dopravovat a skladovat při teplotách od 0oC do 40oC.

Stopkor I je dodáván obvykle v 50-ti litrových barelech z umělé hmoty. Barely jsou vratné.

Řízené dávkování Stopkoru I do přídavné vody soustav teplé užitkové vody má několikerý účinek:

  • zabraňuje korozi a vytváření inkrustů v zařízeních pro přípravu i v rozvodech teplé vody,
  • zabraňuje vzniku tzv. rezavé vody, která je nejčastějším příčinou stížností odběratelů teplé vody,
  • prodlužuje životnost ohřívačů i rozvodů TUV v průměru na dvojnásobek,
  • udržuje teplosměnné plochy ohříváků bez inkrustů a tím šetří energii primárních zdrojů tepla.
  • postupně a průběžně snižuje již vytvořené vrstvy inkrustů v rozvodech teplé vody, a tím snižuje tlakové ztráty a zlepšuje podmínky dodávky teplé užitkové vody i do nejvyšších podlaží budov.

 

Dávky Stopkoru I se v počátečním období nasazení volí u starších okruhů 60 ml na 1 m3 upravované vody. Po 6-12 měsících, až se staré nánosy odstraní, mohou se dávky snížit až na 30 ml na 1 m3 vody.

Uvedené dávky při úpravě TUV z pitné vody byly schváleny rozhodnutím Hlavního hygienika ČR zn. HEM-3244-18.11.03/32103.

 

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Chemikálie, laboratorní soupravy a pomůcky