Přípravky pro topné systémy

P3-Ferrolix 8355

 

Přípravek P3-Ferrolix 8355 je určený pro konečnou úpravu kotelních vod, včetně vod teplovodních a horkovodních systémů. Je vhodný pro kotelní systémy s provozním tlakem do 40 bar.

Má vysokou alkalizační schopnost. Obsahuje pouze netěkavé suroviny, a proto se může používat v systémech s požadavkem vysoké čistoty páry. Suroviny, ze kterých je přípravek složen, jsou na seznamu FDA § 173.310 jako přísady vhodné pro vodu do kotlů, které mohou být bezpečně použity pro výrobu páry, přicházející do kontaktu s potravinami. Rozpustnost ve vodě je neomezená.

Obecný popis

Je to čirá bezbarvá kapalina na bázi organických a anorganických fosforečnanů, kyseliny polykarbonové a netěkavého pohlcovače kyslíku.

Způsob účinku

Pomocí stabilizační a dispersní schopnosti zabraňuje P3-Ferrolix 8355 tvorbě kotelního kamene blokádou růstu krystalů. Při překročení stabilizačního prahu se tvoří amorfní sraženina, která netvoří tvrdý kotelní kámen. Lze ji odstranit z kotelního systému prostým odkalením.

Přípravek zabraňuje korozi pohlcováním kyslíku obsaženého v kotelní, případně napájecí vodě pomocí siřičitanu.

Dávkování

Dávkování závisí na několika parametrech systému (např. teplotě napájecí vody, poměru koncentrace, celkové tvrdosti ) a mělo by být stanoveno na základě výsledků chemické analýzy vody.

Obecně má být obsah PO43- v kotelní vodě 10 - 20 g/m3. Neobsahuje – li napájecí voda soli, může být obsah PO43- do 6 g/m3. Při teplotách napájecí vody < 99 °C je nutná vyšší koncentrace P3-ferrolix 8355 nebo dávkování dalšího přípravku - pohlcovače kyslíku. Podle normy FDA § 173.310 musí být dávkování P3-ferrolix 8355 nižší než 700 g/m3 napájecí kotelní vody.

Může se dávkovat neředěný nebo podle potřeby ředit demineralizovanou vodou nebo kondenzátem.

Je určen výhradně pro průmyslové použití.

Dávkování se provádí automaticky elektromagnetickým dávkovacím čerpadlem.

Konkrétní dávka se určuje na základě množství napájecí nebo doplňovací vody, případně na základě kontroly napájecí nebo oběhové vody tak, aby dávkování přípravku bylo co nejefektivnější.

Dodávky a skladování

Přípravek je dodáván v kanystrech po 20 kg. Skladovat při teplotách nad 5oC.

Technické údaje přípravku P3 – Ferrolix 8355

Technický údajJednotkaHodnota
Vzhled čirá bezbarvá kapalina
Hustota g/cm3 1,18 +- 0,02
pH (1%ní roztok) 10,9 +- 0,5
Viskozita mPa s 15 +- 3
Rozpustnost ve vodě neomezená
Citlivost vůči mrazu oC pod +5
Celkový obsah P (počítáno jako - PO43-) 2,6 +- 0,5
Obsah SO32- 9,0 +- 0,8
Doporučená dávka přípravku do parního systému ml / t páry 50 - 80
Doporučená dávka přípravku do teplovodního systému ml / m3 300 - 600

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Chemikálie, laboratorní soupravy a pomůcky