Neutralizační box

Neutralizační box pro neutralizaci odpadních vod před jejich vypuštěním do kanalizace

Neutralizační box NB 100-NB 500

Neutralizační boxy řady NB 100 - NB 1000 se používají pro neutralizaci kondenzátu odváděného z kondenzačních plynových kotlů.

Kondenzátem se rozumí voda zkondenzovaná z vodní páry ve spalinách ze zemního plynu nebo propanu. Skupenské teplo ve spalinách kotle je sice využito, ale kotel vyžaduje zajištění trvalého odvodu kondenzátu. Kondenzát má  nízké pH (je mírně kyselý), což má za následek vysokou agresivitu kondenzátu na materiály odpadních systémů.

Teoretické množství kondenzátu na m3

Zemní plynPropanTopný olej
1,53 kg/ m3 3,37 kg/ m3 0,88 kg/ m3


Neutralizační box NB 1000Odvod kondenzátu


Kondenzát ze spalin zemního plynu má kyselost odpovídající pH 4 - 5. U větších energetických zařízení s výkonem nad 50 kW je neutralizace kondenzátu z důvodu ochrany odpadního systému povinná. Neutralizace kyselého kondenzátu se uskutečňuje  průtokem kondenzátu přes neutralizační granulát - odkyselovací hmotu v neutralizačním boxu. Pro volbu velikosti neutralizačního boxu  je určující množství kondenzátu. Při výpočtu množství kondenzátu je možné vycházet z množství spáleného plynu. Protože však spaliny odnášejí minimálně 20% teoretického množství vody ve formě páry, nikdy se toho nedosáhne ani za ideálních podmínek. V praxi z kotle odchází jako kondenzát max. 50% teoretického množství kondenzované vody.


Technické údaje
NB 100
NB 200 
NB 300
NB 500 
NB 1000
Rozměry (A x B x C) v mm
412x312x206
412x312x256
512x412x306 816x516x308 1416x716x408
Provední Obr. A Obr. A Obr. A Obr. A Obr. B
Jmenovitý výkon (l/hod) 100 200 300 500 1000
Výkon kotelny do 500 kW do 1000 kW do 1500 kW do 3000 kW nad 3000 kW
Připojovací výška vstup/výstup (D) v mm 130/130 200/200 240/240 240/240 300/300
Průměr vstupní/výstupní PPR 25/25 PPR 25/25 HT 40/40 HT 40/40 HT 40/40
Hmotnost náplně v kg
12,5 25 50 100 200
Objednací číslo 09500100 09500200 095003000950050009501000

Rozměry a zapojení boxu vám rádi navrhneme podle konkrétního požadavku.

Při objednávce je nutno specifikovat výkon a typ kondenzačního kotle.

Katalogový list řady NB ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Potrubní díly a armatury