Bloková úpravna vody s ruční obsluhou

typy BUVD 1, BUVD 2, BUVD 3, BUVD 4

Bloková úpravna vody BUVD-1CBloková úpravna vody slouží k přípravě změkčené a chemicky upravené vody pro plnění teplovodních a horkovodních systémů a k doplňování jejich ztrát v souladu s ČSN 07 7401.

Pro výtlak do topného systému používá vodovodního tlaku.

Úpravna je umístěna v rámu svařeném z uzavřených ocelových profilů. Neupravená voda vstupuje do úpravny, prochází zpětným ventilem a přes vodoměr vstupuje do katexového změkčovače. Voda je za výstupem z katexu odvedena do zařízení pro dávkování chemikálií a odtud do topenářské soustavy.

Nádoba katexového změkčovače je vyrobena z polyethylenu. Jednotlivé fáze činnosti změkčovače jsou ovládány kulovými kohouty, které jsou soustředěny v jeho horní části.  Změkčovač je vybaven nádobou o objemu 25 l pro rozpouštění regenerační soli.

U typů BÚVD 1 a 2 se provádí dávkování všech roztoků chemikálií pomocí jedné dávkovací nádoby.

Typy  BÚVD 3 a 4 navíc umožňují dávkování roztoku fosforečnanu sodného a louhu sodného NaOH ze zásobní nádrže  pomocí přesného dávkovacího čerpadla v množství, které je závislé na průtoku vody při doplňování a je regulováno automaticky. V blízkosti úpravny se musí nacházet zásuvka el.energie napětí 230 V / příkon 20 W.

Množství vody upravené mezi dvěma regeneracemi závisí na objemu pryskyřice ve změkčovači. Vypočteme je, když hodnotu kapacity (mol) odečtenou z tabulky pro daný typ změkčovače vydělíme tvrdostí napájecí vody (mmol/l). Výsledkem jsou m3 upravené vody.

Převod pro jednotky tvrdosti: 1 mmol/l = 2 mval/l = 5,6oN.

 

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf

Technické parametry

TypJednotkyBÚVD 1BÚVD 2BÚVD 3BÚVD 4
Výkon max. l/hod 1 200 1 500 1 200 1 500
Výkon kotelny (orientačně) kW do 500 do 1000 do 500 do 1000
Objem katexu litr 11 22 11 22
Kapacita mol 6,6 13,2 6,6 13,2
Pracovní přetlak MPa 0,6
Pracovní teplota maximální oC 40
Připoj.rozměry: vstup, výstup vody inch G ½“
Připojovací výška vstupu mm 1 400
Připojovací výška výstupu mm 650
Rozměry: šířka mm 600 700 600 700
hloubka mm 500
výška mm 1 450
Hmotnost kg 40 57 45 62

Instalační schéma BUVD-1C

BUVD-1C - instalační schéma

O úroveň výše: Blokové úpravny