Dekarbonizace vody

Při procesu dekarbonizace vody dochází k odstranění hydrogenuhličitanóvých iontů HCO3 z vody. Tyto ionty se za vyšších tlaků a teplot rozpadají na volný oxid uhličitý, který se s parou dostává do kondenzátů a následně způsobuje korozi vratného potrubí a nádrže. Proces dekarbonizace vody se uplatňuje hlavně pro úpravu kotelních vod, dále pro chladicí systémy nebo i v potravinářském průmyslu, jako jsou pivovary, sodovkárny a podobně.

Dekarbonizační kolonaPro odstranění hydrogenuhličitanových iontů se nejčastěji používají tlakové filtry naplněné slabě kyselým katexem. Slabě kyselý katex zachytí vápenaté a hořečnaté ionty, které jsou vázány na hydrogenuhličitan. Zároveň dochází k rozložení hydrogenuhličitanu na oxid uhličitý, který je poté odvětráván. Náplň je po vyčerpání schopnosti výměny iontů regenerována kyselinou.

Postup dekarbonizace je vhodné kombinovat se změkčením vody na silně kyselém katexu.


 

 

Technologii dekarbonizacem navrhneme nejlépe, pokud budeme mít k dispozici rozbor vody, kterou potřebujete upravit, a budeme znát, pro jaký účel je vody upravovaná. Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem na adresu info@deto.cz.


O úroveň výše: Zařízení na úpravu vody na principu výměny iontů