Denitrifikace vody

Odstranění nežádoucích dusičnanů z vody může být zajištěno úpravou vody na denitrifikačních  filtrech.  Využívá se pro snížení obsahu dusičnanů  v   technologické i v pitné vodě.Dusičnany nejsou pro člověka přímo toxické, ale ve střevním traktu se redukují na škodlivé dusitany. Ve vyhlášce pro pitnou vodu je obsah dusičnanů v pitné vodě stanoven na max. 50 mg/l. Proto při jejich zvýšeném obsahu v pitné vodě je nutno je odstraňovat.

Denitrifikační jednotkaJedny z typů zařízení pro odstranění dusičnanů nabízené firmou DETO Brno, spol. s r.o. jsou  tvořeny tlakovými filtry naplněnými iontoměničovou náplní (anexem v Cl- cyklu). Filtr je vybaven automaticky nebo ručně řízeným ovládacím ventilem. Voda, která prochází filtrem přes anexové filtrační lože je zbavována dusičnanových iontů. Ty jsou nahrazovány ionty chloridovými. Výměnná schopnost iontoměničové náplně je po vyčerpání obnovena regenerací chloridem sodným.

Automatické denitrifikační filtry typové řady AF DNSX


Technologii denitrifikace navrhneme nejlépe, pokud budeme mít k dispozici rozbor vody, kterou potřebujete upravit, a budeme znát, pro jaký účel je vody upravovaná. Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem na adresu info@deto.cz.


O úroveň výše: Zařízení na úpravu vody na principu výměny iontů