LF 100G - přístroj pro měření elektrické vodivosti v kapalinách

Konduktometr LF 100GMěřič vodivosti LF 100G slouží k jednoduchému zjištění vodivosti kontrolované kapaliny, např. v laboratořích, v akváriích, plaveckých bazénech, v zahradnictvích, ve školách, fotolaboratořích a podobně.

Tento přístroj je vybaven automatickou teplotní kompenzací (ATC), která zajišťuje stabilitu naměřených hodnot i při kolísajících teplotách. Přístroj má 3 rozsahy měření vodivosti a další přídavné možnosti zobrazení TDS, salinity a teploty. Měřící hodnota je udávaná v µS/cm (mikrosiemens na centimetr) nebo mS/cm (milisiemens na centimetr).

 

Účel použití měřiče vodivosti

Měření hodnoty „µS/cm“ v rozmezí 0 až 2000 µS/cm, měření hodnoty „mS/cm“ v rozmezí 0,00-20,00 mS/cm nebo 0,0-100,0 mS/cm s automatickým nastavením a kompenzací teploty. K napájení přístroje lze použít 9V baterii, nejlépe alkalickou.

Jiný způsob používání, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k poškození přístroje. Kromě jiného by toto mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby.

Před každým měřením zkontrolujte stav měřící elektrody, zda nedošlo k poškození.

Při nevhodných světelných podmínkách (např. přímý dopad slunečního záření na měřící přístroj) může dojít k ovlivnění zobrazení na displeji.

 

Technické údaje
Měřící rozsah
0 - 2000 μS/cm 0 - 20 mS/cm, 0 - 100 mS/cm
Rozsah měření TDS
0 - 2000 g/l
Teplotní rozsah -5°C do 80°C
Teplotní přesnost +/- 0,3°C
Přesnost měření vodivosti
+/-0,5%

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Přístroje pro měření el. vodivosti v kapalinách (konduktometry)