Magnetické úpravny vody typu Magnetizér

Přístroj pro magnetickou úpravu vody zabrání negativnímu působení tvrdé vody.Magnetizér

Aplikací přístroje se dosáhne několikerý účinek:

  • omezuje podstatně tvorbu tvrdých usazenin, tzv. vodního kamene,  a tím zvyšuje účinnost a životnost ohříváků a chladičů, nedochází k zarůstání potrubí
  • staré nánosy vodního kamene se postupně dlouhodobě rozpouštějí  a odstraňují. Tím se dosáhne vyšší účinnosti bojlerů a  snížení nákladů na ohřev vody.
  • magneticky upravená voda při praní prádla snižuje spotřebu pracích prostředků, nečistoty se snadněji rozpouštějí

Přístroj se skládá se ze dvou čelistí, které se jednoduše nasadí na trubku a upevní stahovacími šrouby. Základním prvkem magnetizéru jsou proti sobě nasměrované permanentní magnety, které vytváří silné magnetické pole. Průtokem vody přes toto pole dochází ke změně fyzikálních vlastností látek, které jsou  rozpuštěné ve vodě. Tyto látky se již nemohou vylučovat jako pevné krystalické usazeniny lpící na stěnách, ale  vylučují se ve formě drobnokrystalického příp. amorfního kalu. Kal je protékající vodou vyplavován, nebo se shromažďuje na dně zařízení a je snadno odstranitelný.

Magnetické úprava nemění chemické složení kapalin, tzn., že minerály důležité pro lidský organismus voda neztrácí, pouze je obsahuje v jiné formě.

Výhody přístroje:

  • pracuje bez obsluhy a bez údržby
  • nevyžaduje žádný zdroj energie
  • jednoduchá montáž -konstrukční řešení umožňuje  instalaci přístroje bez  přerušení potrubí
  • je prostorově nenáročný

Přístroj pracuje s nejlepší účinností, pokud obsah ve vodě rozpuštěných minerálních látek nepřevýší:

  • celkový obsah solí         2000 mg/l,
  • celková tvrdost             3,5 mmol/l

Přístroje lze umístit kdekoliv na kovové i plastové potrubí, které svým rozměrem odpovídá přístroji. Lze jej namontovat k jednotlivému spotřebiči nebo pro více spotřebičů na jeden společný přívod. Nejčastější umístění magnetizéru je na přívodní potrubí vody.

Technické údaje

Jednotka
Světlost  od-do inch 3/8“ – 1“
Maximální provozní teplota oC 60
Rozměry 1 dílu cm 10,5x6x3
Hmotnost g 420
Objednací číslo 005330044

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: UV a speciální technologie úpravy vody