Biocid Ferrocid 8583

Přípravek Ferrocid 8583 je biocidní látka určená pro úpravu chladicí vody. Účinně omezuje růst mikroorganismů (bakterie, houby, řasy) v průmyslových necirkulačních chladících vodních systémech.

Je to čirá nažloutlá kapalina na bázi organických dusíkatých heterocyklických sloučenin a dispergovadla.

Přípravek Ferrocid 8583 se používá proti tvorbě slizu, bakteriím a řasám. Tyto organismy mohou vytvářet prostředí, ve kterém probíhá těžká koroze a biologické znečištění. Přípravek je také účinný proti Legionella pneumophila a Legionella gormanii bacteria, které způsobují „legionářskou nemoc“ (legioneloza).

Ferrocid 8583 je účinný v rozmezí pH od 6 do 9. Celé přidávací zařízení (nádrže, čerpadla, potrubí) musí být zhotoveno z kyselinovzdorného materiálu např. PE, PP, PVC. Je určen pouze k průmyslovému použití. Nelze jej používat v pitné vodě nebo domácí užitkové vodě.

Dávkování

Přípravek Ferrocid 8583 má být přidáván v neředěné formě. Doporučuje se ošetření provádět jednorázově (šokové ošetření). Dávkování se provádí automaticky elektromagnetickým dávkovacím čerpadlem. Konkrétní dávka závisí na stupni znečištění, přítomnosti výživných látek, druhu mikrobiální usazeniny, teplotě a hodnotě pH tak, aby dávkování přípravku bylo co nejefektivnější.

Dodávky a skladování

Přípravek je dodáván v UN kanystrech po 20 kg. Skladovat při teplotách nad 0°C.

Technické údaje přípravku Ferrocid 8583

Technický údajJednotkaHodnota
Vzhled čirá až lehce nažloutlá kapalina
Hustota g/cm3 1,05 +- 0,02
pH (1% roztok) 4,5 +- 0,3
Viskozita mPa s 14 +- 5
Citlivost vůči mrazi oC pod 0
Rozpustnost ve vodě mísitelný ve vodě max.1:1

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Biocidy