Automatické změkčovací filtry jednoduché

AF CWAutomatické změkčovače typu AF CW s elektronickým řídícím ventilem


Změkčovač AF

Změkčovače AF KAutomatické změkčovače typu AF, AF K s řídícím ventilem FLECK


Automatické změkčovače AF CXZměkčovače AF CX-kabinety Automatické změkčovače typu AF CX s řídícím ventilem RX


Automatické změkčovače typu AF CW s elektronickým řídícím ventilem

 

Automatické změkčovače AF CW 11, AF CW 17, AF CW 25, AF CW 30  a AF CW 70 jsou vybaveny komfortním elektronickým řídícím ventilem s LCD displejem. Řídící jednotka podle protečeného množství vody a nastavené tvrdosti sama zahájí regeneraci. Před zahájením činnosti změkčovače je nutno nastavit pouze tvrdost vody. Další hodnoty jsou optimálně nastaveny z výroby, uživatelsky je v případě potřeby možné nastavení začátku regenerace, nastavení efektivity regenerace (vyšší využití soli) nebo spuštění okamžité regenerace.

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


Technické parametry změkčovačů AF CW

TypAF CW 11AF CW 17AF CW 25AF CW 30AF CW 70
Provozní tlak (min/max) 2 / 8,5 barů
Provozní teplota vody 4 – 40 ºC
El. napájení (síťový zdroj) 24 V;50 Hz
Průtok maximální (m3/h) 1,2 1,8 2 2,5 5
Objem náplně pryskyřice (l) 11 17 20 25 60
Kapacita změkčovače (mol) 6,6 10,2 12 15 36
Kapacita zásobníku soli (kg) 27 54 90 90 100
Připojení potrubí G¾“ G¾“ G¾“ G1“ G5/4“

Automatické změkčovače typu AF s řídícím ventilem FLECK

 

Klasické automatické změkčovače AF K1, AF K2, AF 150, AF 200, AF 250, AF 350 se značkovou řídící hlavou Fleck jsou řízené objemově. Ovládací jednotka měří průtok vody a po protečení nastaveného množství vody zahájí a provede regeneraci změkčovací pryskyřice nasyceným solným roztokem.Změkčovače kabinetní

Typy AF K1, AF K2 jsou v kabinetním provedení (s tlakovou nádobou umístěnou uvnitř solné nádrže). U typů AF 150, AF 200, AF 250, AF 350 jsou tlaková nádoba a nádrž na sůl  odděleny.

Kabinetní automatické změkčovače typu AF KM1 jsou řízeny časově. Regeneraci provádí ve zvoleném 1 až 12ti denním intervalu, bez ohledu na množství protečené vody.

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf

Technické parametry změkčovačů AF KM1, AF K1, AF K2, AF 150, AF 200, AF 250, AF 350

TypAF KM1AF K1AF K2AF 150AF 200AF 250AF 350
Průtok jmen.-max. (m3/hod) 0,28 -1 0,28-1,2 0,68-2 0,32-1,8 0,6-2 1,32-2,5 2,5-3,5
Objem náplně pryskyřice (litr) 3,5 8,0 17,0 11,0 17,0 40 75
Kapacita (mol) 2,1 4,8 10,2 6,6 10,2 24 45
Půdorysné rozměry, průměr filtru (mm) 420 x 220 470 x 350 470 x 350 159 208 257 334
Výška filtru (mm) 510 665 1120 1 080 1080 1 350 1 590
Průměr solné nádrže (mm) - - - 380 380 380 550
Hmotnost (kg) 8 15 25 30 29 48 83

 

Automatické změkčovače vody AF CX s řídícím ventilem typu RX

 

Změkčovač vody AF CX 250

Změkčovací filtry řady AF CX jsou vybaveny  komfortním mikroprocesorem řízeným  ventilem s podsvíceným displejem. Tento typ změkčovače se vyznačuje snadnou obsluhou. Všechny činnosti filtru probíhají automaticky, ovládací jednotka  měří průtok vody a po protečení nastaveného množství vody sama zahájí regeneraci.

Změkčovače AF CX - kabinety

Změkčovací filtry řady AF CX jsou naplněny změkčovací pryskyřicí (katexem).  Při průtoku vody přes náplň změkčovače dochází k výměně iontů vápníku a hořčíku, které způsobují tvorbu vodního kamene, za sodíkové ionty.  Po vyčerpání výměnné schopnosti  iontů je změkčovací náplň regenerována regenerační solí NaCl. Podmínkou správné funkce automatického změkčovacího filtru je, aby byl neustále pod tlakem vody z vodovodního řadu a napojen na  elektrickou síť.

U kabinetních typů (AF CX05, AF CX10, AF CX17) je tlaková   nádoba změkčovače  umístěna uvnitř nádoby na regenerační sůl.

Typy AF CX 200 - AF CX 350 jsou dvojdílné, tlaková nádoba filtru a nádoba na sůl jsou odděleny.

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf

Technické parametry změkčovačů AF CX

TypAF CX05AF CX10AF CX17AF CX 200AF CX 250AF CX 350
Provozní tlak (min/max) 1,5 / 6 barů
Provozní teplota vody 5 – 45 ºC
El. napájení (síťový zdroj) 24 V;50 Hz
Průtok maximální (m3/h) 1 1,2 1,8 1,8 2,3 3,5
Objem náplně pryskyřice (l) 4 8
17 17 40 75
Kapacita změkčovače (mol) 2,4
4,8
10,2 10,2 24 45

O úroveň výše: Změkčovače vody