PVD - polovypálený dolomit

Polovypálený dolomit (PVD) je určen na odkyselení studené vody před jejím ohřevem na teplou vodu.

Vyrábí se pálením vytěženého dolomitu po předběžném třídění až do ztráty CO2 vázaného na MgO. Použití polovypáleného dolomitu na úpravu vody při dodržování základních bezpečnostních opatření a hygienických zásad není nebezpečné. Polovypálený dolomit se dodává v zrnitosti 4-8 mm, má bílou barvu a je bez zápachu.

Úprava pomocí polovypáleného dolomitu je jednoduchý, efektivní a ekonomický způsob zabránění koroze zařízení na přípravu teplé vody a potrubí na jeho distribuci.

Upravovaná voda je vedena do tlakové nádoby na vrstvu polovypáleného dolomitu. Úprava vody je založena na schopnosti zrn odkyselovací hmoty reagovat s volným CO2.

Při reakci dochází současně ke zvýšení obsahu Ca2+, Mg2+, HCO3- a roste hodnota pH. Tím se navozují příznivé podmínky k částečnému odželeznění vody.

Odkyselením vody se potlačuje v soustavě rozvodu teplé vody koroze způsobená rozpuštěným CO2, tzn. plošná koroze. Takto upravená voda se po ohřevu blíží vápenatouhličitanové rovnováze.

Provozní spotřeba PVD je asi 1 – 2 g na 1 g odstraněného volného CO2 . K tomu je třeba připočíst ztráty odplavením rozpadlých zrn při praní, které dosahují asi 10 % maximální náplně ročně. S ohledem na tyto skutečnosti se filtrační lože PVD musí doplňovat.


O úroveň výše: Chemikálie, laboratorní soupravy a pomůcky