Test celkové tvrdosti vody

Tester celkové tvrdosti vody

Kapesní tester pro testování  tvrdosti vody umožňuje jednoduchým a rychlým způsobem přímo na místě odběru vody určit celkovou tvrdost vody.

Pravidelná kontrola celkové tvrdosti vody je nezbytná všude tam, kde je voda upravována. V kotelnách, průmyslových procesech, laboratořích nebo i domácnostech je nutno pravodelně  ověřovat, že úpravny vody pracují správně. Tento tester je jednoduchou a spolehlivou pomůckou pro rychlé zjištění celkové tvrdosti vody.

Jedno balení testeru obsahuje 15 ml lahvičku reagentu včetně kapátka, titrační nádobku z pevného plastu se škálou pro odměření objemu, návod pro stanovení celkové tvrdosti vody a přepočet stupňů tvrdosti mezi různými jednotkami. Jedno balení postačuje na stanovení cca 500 °dH (německých stupňů tvrdosti).

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Chemikálie, laboratorní soupravy a pomůcky