Cetamine F360 (Cetamín F 360)-přípravek pro úpravu vody v systémech obsahujících hliník

P3-Cetamine F 360 (Cetamín F 360) - výrobek zabraňující tvorbě kotelního kamene a korozi

 

Cetamine F 360 (Cetamín F 360) je zcela organický, „vše v jednom“ ochranný výrobek pro horkovodní nebo studené chladící systémy, obsahující hliník. Je to kapalný výrobek na bázi vrstvu tvořících polyaminů a specifického inhibitoru mědi.

Použití

P3-Cetamine F 360 zabraňuje tvorbě kotelního kamene a korozi vytvořením ochranné vrstvy v horkovodních soustavách, uzavřených chladicích systémech a soustavách s chladicím vodním pláštěm.

P3-Cetamine F 360 je určen výhradně k průmyslovému a obchodnímu použití.

Technická charakteristika

P3-Cetamine F 360 je nažloutlá kapalina se zápachem po aminech.

Polyamidy, obsažené v P3-Cetamine F 360 vytvářejí ochrannou vrstvu na kovových površích, která tvoří neprostupnou bariéru mezi rozpuštěným kyslíkem a kovovým povrchem, čímž zabraňuje kyslíkové korozi.

P3-cetamine F 360 udržuje pH v uzavřeném systému v rozmezí od 7,0 do 8,5, kdy je nejmenší koroze hliníku, díky jeho stavu pasivace.

Vrstvu tvořící aminy v P3-Cetamine F 360 ovlivňují krystalizaci uhličitanu vápenatého, který se sráží do nepřilnavé amorfní formy.

Účinek spočívá ve vytvoření monomolekulární vrstvy, adsorbované na kovový povrch, která vytváří souvislou bariéru mezi vodou a povrchem, velikost difúze kyslíku skrz tuto bariéru je snížena o 90%, stejně tak velikost koroze.

ÚdajHodnota
Hustota (20°C/68°F) 1,00 +/- 0,03g/cm3
pH (1% roztok) 8,9 +/- 0,3
Bod tuhnutí 0°C

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Přípravky pro teplovodní nebo uzavřené chladicí systémy obsahující hliník