Biocidy

Biocidy jsou látky používané k hubení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů

 

Ferrocid 8583

Ferrocid 8590

Ferrocid 4601


O úroveň výše: Chemikálie, laboratorní soupravy a pomůcky