Ovládací ventily duplexní - typ Fleck 9000, RX 73A


Ovládací ventily duplexní jsou  automatické řídící jednotky používané pro  regeneraci filtrační náplněŘídící jednotka Fleck 9000 úpraven vody. Jsou určené pro provozy, kde je potřeba stálý odběr upravené vody.

Tyto ventily umožňují dvojité zapojení, tzn. že v době regenerace jedné jednotky je v provozu druhá. Automatika zajistí, aby po upravení nastaveného množství vody byla do provozu uvedena záložní nádoba a na vyčerpané nádobě byla ihned provedena regenerace.Pro plynulý provoz řídících ventilů je nutné, aby byly neustále připojeny na zdroj elektrického napětí.

Ovládací ventily - duplexní mají 5 základních fází provozu. První fází je samotný proces filtrace/změkčování. Poté následují další 4 fáze, které jsou nutné pro regeneraci filtrační náplně.

Ovládací ventily FLECK je možné dodat ve dvou provedeních, a to s vodoměrem 8m3 nebo 40m3. Volba příslušného typu závisí na spotřebě vody (velikost filtru) a vstupní tvrdosti vody, tak aby výsledná kapacita byla v daném rozmezí hodnot (0-8 nebo 0-40). Tento typ ventilu je možné dodat i v provedení s elektronickým displejem.

Ventil RX 73A duplexníOvládací ventily RX mají barevný LED displej, na kterém se zobrazují podrobné údaje. Ventily umožňují funkci manuálního spouštění regenerace, uzamčení kláves, indikaci dlouhodobého výpadku proudu. U jednotek je možné využít kontakt překlápěcího relé k ovládání následných spřažených zařízení.

 

 

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf

Technické parametry
FLECK 9000
RX 73A
Provozní tlak
2,5 - 6 BARŮ
Provozní teplota
5 - 40°c
El. napájení (síťový zdroj)
230 V, 50 Hz
Připojení vstupu/výstupu
G ¾"-G1
G 1"
Připojení odpadu
G ½"
G 1/2"
Připojení ventilu
2,5"
2,5"
Připojení solanky
G 3/8"
G3/8


O úroveň výše: Tlakové nádoby laminátové a ovládací ventily