Sdružený rozdělovač/sběrač

Vážení zákazníci, bohužel vás musíme informovat, že jsme v roce 2024  ukončili dodávky ocelových nádrží a ostatních ocelových svařenců. Nepoptávejte u nás prosím následující produkty:

typ RS

Kombinovaný rozdělovač - sběrač je ocelové svařované těleso, které v sobě zahrnuje dva prvky otopné soustavy - rozdělovač a sběrač. Přívodní a vratné potrubí se napojí souběžně do kombinovaného rozdělovače, čímž se výrazně zjednoduší vedení potrubí v kotelnách.

Velikost modulu vyjadřuje délku jedné strany čtverce řezu obou komor rozdělovače dohromady a je stanovena vzhledem k přenášenému tepelnému výkonu při Dt = 20, respektive k průtočnému množství.

Doporučené minimální rozteče hrdel kombinovaného rozdělovače

Přívodní a vratné potrubí jedné větve jsou umístěny na rozdělovači vedle sebe, snadno lze mezi ně umístit směšovací ventil, oběhové čerpadlo nebo další armatury. Doporučuje se hlavní přívod od zdroje tepla a zpátečku k němu napojit na jeho jednom konci. Optimální řešení je napojit hlavní přívod a zpátečku ve středu RS a odběry rovnoměrně rozdělit na obě strany – docílí se tím zmenšení potřebného modulu odpovídající polovičnímu průtočnému množství. První z kraje by měla být zpátečka ke zdrojům tepla, tzn. výstup ze spodní komory (sběrače).

Při stanovení rozteče jednotlivých hrdel je nutné vycházet z rozměrů následně osazených armatur.

Rozdělovač je osazen závitovými nebo přírubovými hrdly. Standardně mají hrdla délku 150 mm.

Rozdělovače se vyrábějí v PN 600 kPa, od modulu 150 také v PN 250 kPa.

Rozdělovače jsou dodávány opatřeny základním nátěrem.

V objednávce je třeba specifikovat:

  • výkon zdroje tepla přenášený rozdělovačem nebo požadovaný průtok v m3
  • otevírací přetlak, na jaký jsou nastaveny pojistné ventily otopné soustavy
  • jednoduchý nákres:
    • rozteče, umístění, dimenze a délku jednotlivých hrdel (příruby nebo závity)
    • celková délka rozdělovače
    • umístění návarků pro vypouštěcí kohouty, manometry a teploměry
  • pokud je požadavek vybavit RS podpěrnými stojany, zakótovat výšku od podlahy ke spodní hraně

Tabulka výkonů při Dt = 20oC

Modul 80100120 150 200 250 300 350
Průtok m3/hod 6 10 15 23 42 65 95 130
Maximální výkon kW 120 250 350 550 1000 1500 2150 3000

Katalogový list ke tažení ve fromátu .pdf


O úroveň výše: Potrubní díly a armatury