Automatické filtry dechlorační typu AF ACX

Automatické filtry pro odstranění chlóru z vody s náplní aktivního uhlí

 

Automatický filtr na odstranění chlóru AF ACX

Automatické  filtry řady AF ACX jsou určeny ke snížení obsahu chlóru a dalších organických látek ve vodě. Současně snižují zápach a zlepšují chuť vody.  Filtr je naplněn aktivním uhlím na podložní vrstvě z křemičitého písku. Provoz filtru je řízen automatickým řídícím ventilem. Návrh konkrétního modelu filtru je věcí odborného posouzení, ke kterému je nutný chemicko-fyzikální rozbor surové vody a zadání požadovaného průtoku.

Zařízení se skládá z tlakové nádoby a multifunkčního ventilu. Všechny činnosti filtru probíhají automaticky. Multifunkční ventil řídí průběh provozu filtru a proplach filtračního lože v závislosti na jeho nastavení. Proplach lze také kdykoliv zahájit  ručně.

Během zpětného proplachu filtrační náplně jsou vypláchnuty nahromaděné nečistoty. Po dobu zpětného proplachu je nutno zajistit dostatečný průtok a tlak vody. Zařízení musí být napojeno na odpad. Proplach lze naplánovat například na noční dobu. Příkon zařízení je cca 5W.

Katalogový list filtru AF ACX ke stažení ve formátu .pdf

 

 

 

Technické parametry filtrů AF ACX

 

AF ACX200

AF  ACX250

AF ACX350

Pracovní přetlak MPa 0,2 - 0,6
Pracovní teplota °C 35
Elektrické napájení V/Hz/VA 230 / 50 / 5
Průtok maximální m3/hod 2 2,3
4
Celkový objem náplně litr 17 40 70
Průměr filtru mm 208 257 334
Výška filtru mm 1 025 1 260 1530
Hmotnost kg 25
60 130

O úroveň výše: Filtry dechlorační - pro odstranění chlóru z vody