Roztok Boutron-Boudet


Ověření správné  funkce změkčovače vody roztokem Boutron-Boudet je jednoduchá metoda, jak ověříme, že upravená voda je opravdu měkká.

Pravidelná kontrola celkové tvrdosti vody je nezbytná všude tam, kde je voda upravována. V kotelnách, průmyslových procesech, laboratořích nebo i domácnostech je nutno pravodelně  ověřovat, že úpravny vody pracují správně. Ověření roztokem Boutron-Boudet je rychlá metoda, jak přímo na místě ověříme správnou funkci změkčovače vody.

Do odebraného vzorku upravené vody jednoduše přikápneme roztok Boutron-Boudet, protřepeme a sledujeme, zda vznikla pěna a jak je trvanlivá. Takto jednoduše ověříme, že tam, kde požadujeme vodu zcela zbavenou tvrdosti, se nedostává voda tvrdá.

Přesný návod k použití dodáváme společně s roztokem Boutron-Boudet.

 

 

 

 O úroveň výše: Chemikálie, laboratorní soupravy a pomůcky