Magnetické úpravny vody MUV

typ MUV G, MUV DN

Magnetická úprava vody MUV Přístroje pro magnetickou úpravu vody jsou tvořeny válcovým ocelovým tělesem, ve kterém je zabudována sestava permanentních magnetů.

Průtokem vody magnetickým polem dochází ke změně fyzikálních vlastností vody. Tím se vodní nebo kotelní kámen tvoří v několikanásobně menší míře nebo se jejich tvorba zcela zastavuje, staré nánosy vodního kamene se postupně rozmělňují a uvolňují.

Magnetická úprava však nezabraňuje korozím ani nemění chemické složení kapalin. Látky rozpuštěné ve vodě se vylučují ve formě drobnokrystalického příp. amorfního kalu, který lze vyplavit.

Magnenetická úprava vody 2
Při aplikaci přístroje je třeba dodržovat tyto základní požadavky:
  • vstupní voda musí být zbavena hrubých i suspendovaných nečistot, hlavně kysličníků železa, jílů a organických látek,
  • obsah železa nemá převýšit 0,3 mg/l, celkový obsah solí 2000 mg/l, celková tvrdost 3,5 mmol/l a obsah SiO2 40 mg/l,
  • voda se nesmí před ani po průchodu přístrojem provzdušňovat,
  • maximální pracovní teplota: 100oC,
  • maximální pracovní přetlak přístroje:
    • se závitovým připojením - 1 MPa,
    • s přírubovým připojením - 1,6 MPa.

Technické údaje

TypPřipojeníPrůtok vody m3 / hStaveb. délka  mmHmotnost kg
MUV G 1/2" vstup: vnitřní závit G ½“
výstup: vnější závit  G ½“
0,25 - 1,26 95 0,12
MUV G 3/4" G 3/4" vnější závit 0,36 - 1,80 140 0,4
MUV G 1" G 1" vnější závit 0,43 - 2,16 170 0,75
MUV G 1 1/4" G 5/4" vnější závit 0,83 - 4,20 146 0,64
MUV G 1 1/2" G 6/4" vnější závit 1,26 - 6,3 146 0,77
MUV 2" G 2" vnější 2,90 - 15 240 1,8
MUV DN 25 příruba  DN 25 1,26 - 6,3 192 3,72
MUV DN 40 příruba  DN 40 1,26 - 8 196 5,8
MUV DN 65 příruba DN 65 4,60 - 23 240 8,0
MUV DN 80 příruba DN 80 7,60 - 54 240 10,0
MUV DN 100 příruba DN 100 15,60 - 78,1 240 16,3

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: UV a speciální technologie úpravy vody