Zajímavosti z oboru

Odpovídáme na Vaše otázky

Co to je tvrdá voda a co způsobuje?

Tvrdá voda v přírodě bývá voda z podzemních pramenů. Obsahuje více minerálních látek než voda měkká, v přírodě se vyskytující jako voda povrchová. Je obecně známo, že tvrdá voda způsobuje v domácnosti mnohé obtíže, například usazování vodního kamene na topných tělesech ohřívačů vody, praček nebo myček nádobí. To snižuje jejich účinnost a zvyšuje spotřebu energie. Při praní a mytí v tvrdé vodě se prací prášky a čistící prostředky hůře rozpouštějí než ve vodě měkké, tím pádem jich spotřebujeme mnohem více. Tvrdá voda používaná k umývání způsobuje vysoušení pokožky, což se projevuje svěděním a také zhoršováním ekzémů u alergiků. Při přípravě čaje z tvrdé vody pozorujeme povlak na jeho hladině a také povlak na stěnách hrnku.

Na druhé straně pro pití není vhodná voda úplně měkká, zbavená všech minerálů. Časté pití demineralizované vody může u lidí způsobit vážná onemocnění. Když se začneme zajímat o možnost zlepšení kvality vody, kterou používáme v domácnosti, zcela jistě se setkáme s pojmem tvrdost vody. Pro tento pojem neexistuje jednoznačná definice. Nejčastěji tato veličina udává koncentraci kationtů vápníku a hořčíku ve vodě. Ty se do vody dostávají rozpouštěním některých minerálů, především vápence (CaC03), dolomitu (CaC03 . MgC03) a dalších. Setkáváme se také s pojmy přechodná (uhličitanová, karbonátová) tvrdost a tvrdost stálá. Přechodnou tvrdost způsobují rozpustné hydrogenuhličitany, tuto tvrdost lze odstranit vařením. Převařením se však nezbavíme tvrdosti trvalé. Problémy s tvrdou vodou Vám pomůže vyřešit výběr vhodného změkčovacího zařízení z nabídky firmy DETO Brno.

Jednotky tvrdosti vody

Tvrdost vody bývá udávána v několika různých jednotkách. Jaký je mezi nimi vztah?

Jednotky pro tvrdost vody se liší jednak podle zemí, jednak také podle odvětví. Dříve (a někdy i nyní) se ve střední Evropě často používaly tzv. německé stupně tvrdosti (ºdH). Jeden německý stupeň odpovídá 10 mg CaO v jednom litru vody. Současná česká norma z r. 2005 stanovuje tvrdost vody podle koncentrace Ca a Mg v milimolech na litr (mmol/l). Existuje však mnoho jiných jednotek, ve kterých je tvrdost vody udávána. Převod mezi jednotkami udává následující tabulka:

  Německý ºp.p.m.mmol/lmval/lºFºEngmg  CaO/lmg CaCO3/lmg Ca2+/lgrains/US galon
Německý º 1ºdH 1 17,848 0,178 0,357 1,785 1,252 10 17,848 7,147 1,043
p.p.m. 1 ppm 0,056 1 0,01 0,02 0,1 0,07 0,56 1 0,4 0,058
milimol na litr 1 mmol/l 5,607 100,087 1 2 10,009 7,022 56,077 100,087 40,078 5,847
milival na litr 1 mval/l 2,804 50,044 0,5 1 5,004 3,511 28,039 50,0436 20,039 2,923
Francouzký º 1ºTH 0,56 10 0,1 0,2 1 0,702 5,603 10 4,004 0,584
Anglický º (Clark) 1ºEng 0,799 14,254 0,142 0,285 1,425 1 7,986 14,253 5,708 0,8326
mg CaO/litr 1 mg CaO/l 0,1 1,784 0,0178 0,0356 0,178 0,125 1 1,784 0,715 0,104
mg CaCO3/litr 1 mg CaC03/l 0,056 1 0,01 0,02 0,1 0,07 0,56 1 0,4 0,058
mg Ca2+/litr 1 mg Ca2+/l 0,14 2,498 0,025 0,05 0,25 0,175 1,399 2,497 1 0,1458
grains/US galon 1 gr/gal(US) 0,959 17,118 0,171 0,342 1,712 1,201 9,591 17,118 8,855 1

 

Meze tvrdosti vody

Klasifikacemmol/l
Velmi měkká < 0,5
Měkká 0,7 - 1,25
Středně tvrdá 1,26 - 2,5
Tvrdá 2,51 - 3,75
Velmi tvrdá > 3,76

 

Je voda upravená změkčovacím filtrem vhodná k pití?

Voda určená pro pití by podle doporučení měla obsahovat 40 - 80 mg vápníku a asi 30 mg hořčíku v 1 litru. Proto v případech, kdy je voda po změkčení určena k pití, vám naši technici optimálně nastaví změkčovací zařízení tak, aby výstupní voda nebyla úplně zbavena minerálů způsobujících tvrdost. Změkčovače určené pro potravinářské účely jsou plněny speciálním pro tyto účely vhodným typem změkčovací pryskyřice.