Cetamine F365 (Cetamín F 365)-přípravek pro úpravu vody v systémech obsahujících hliník

Cetamine F 365 (Cetamín F 365) - výrobek zabraňující tvorbě kotelního kamene a korozi

 

Cetamine F 365 (Cetamín F 365) je organický produkt, určený pro ochranu teplovodních nebo uzavřených chladicích systémů; vyrobených z oceli, litiny, mědi nebo slitin a obsahujících hliník. Je to kapalný výrobek na bázi vrstvu tvořících polyaminů a specifického inhibitoru mědi.

Použití

Cetamine F 365 vytváří ochrannou nepropustnou vrstvu na kovových površích. Tak zabraňují působení rozpuštěného kyslíku na kovový povrch a tím vzniku kyslíkové koroze. Vrstvu tvořící aminy  ovlivňují krystalizaci uhličitanu vápenatého, který se sráží do nepřilnavé amorfní formy.

Cetamine F 365 udržuje pH v uzavřeném systému v rozmezí od 7,0 do 8,5, kdy je nejmenší koroze hliníku.

Úvodní dávka Cetamine F365 může být přidána přímo do systému. Upravená voda dále může být ošetřena automatickým dávkováním chemikálie  řízeným množstvím vody v systému. Části dávkovacího zařízení, které přicházejí do styku s přípravkem, musí být vyrobeny z materiálů rezistentních vůči hydroxidům. Přípravek Cetamine F 365 není kompatibilní s materiálem Viton.

Přípravek se přidává neředěný.

Cetamine F 365 je určen výhradně k průmyslovému použití.

Dodávka a skladování

Přípravek Cetamine F 365 je dodáván v kanystrech po 20 kg. Je citlivý na mráz, měl by být skladován při pokojové teplotě, v těsně uzavřených nádobách.

Technická charakteristika

Cetamine F 365 je bílá viskózní kapalina. Přípravek je nehořlavý.

ÚdajHodnota
Hustota (20°C/68°F) 0,99 +/- 0,02g/cm3
pH (1% roztok) 8,7 +/- 0,5
Rozpustnost ve vodě 100%
Doporučená dávka přípravku 1 l/m3

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Přípravky pro teplovodní nebo uzavřené chladicí systémy obsahující hliník