Automatické změkčovače vody duplexní

Duplexní automatické změkčovače typu   AF  D, AF CX D jsou určeny  pro nepřetržité provozy.


Duplexní (dvojité) zapojení změkčovačů je vhodné pro provozy, kde je potřebná stálá připravenost změkčovače k produkci  upravené vody. Podmínkou je, aby jedna nádoba pokryla spotřebu upravené vody po dobu 3 hodin, tj. po dobu trvání regenerace. Úkolem obsluhy je  doplnění zásobníku regenerační tabletované soli. Příkon zařízení je 5W jen při regeneraci jinak bez příkonu.

Zařízení sestává ze dvou tlakových nádob změkčovače a jedné ovládací jednotky. Tlakové nádoby jsou na povrchu zpevněny kompozitním materiálem. Automatika zajistí, aby po upravení  nastaveného množství vody byla o provozu uvedena záložní nádoba a na vyčerpané provedena regenerace.

Duplexní změkčovač AF CXD

 

Automatické změkčovače AF CX D

 

Duplexní změkčovač AF D

 

 

Automatické změkčovače AF D


O úroveň výše: Změkčovače vody