Silně kyselý katex Purolite C 100

Purolite C 100 je gelový kuličkový silně kyselý katex s vysokou kapacitou na bázi sulfonovaného polystyrénu. Pro potravinářské účely se dodává katex Purolite C 100 E, který byl rozhodnutím zdravotního ústavu ve smyslu § 5 vyhlášky 258/2000 Sb. schválen pro použití pro úpravu pitné vody. Purolite C 100 E vyhovuje americkým federálním předpisům U.S. Food and Drugs Code of Federal Regulations sekce 2.1 § 173.25.

Použití

Používá se ke změkčování vody v energetických provozech, průmyslových zařízeních nebo v komunální sféře či v domácnostech.

Technická charakteristika

Purolite C 100 patří do funkční skupiny sulfonovaných polystyrénů.

Polymerní skelet: polystyren zesítěný divinylbenzenem.

Fyzikální forma a vzhled: tmavé kuličky.

Dodává se v Na+ sodíkové formě, tedy okamžitě bez regenerace připravený ke změkčování vody, tj. k odstraňování iontů vápníku a hořčíku z vody, přičemž ionty vápníku a hořčíku nahrazuje ionty sodíku.

Jestliže je katexové lože vyčerpáno tak, že začíná tvrdost pronikat do upravené vody, kapacita se obnovuje regenerací běžnou solí – chloridem sodným, NaCl). Získaná kapacita závisí hlavně na množství soli používané při regeneraci.

Za normálních podmínek je zbytková tvrdost v upravené vodě nižší než 1 % ze vstupní vody. Stejným způsobem je Purolite C 100 schopen odstraňovat z vody rozpuštěné železo a mangan.

Na filtračním loži katexu se odstraní také všechny látky suspendované ve vodě.

Technické údaje

Technický údajJednotkaHodnota
Provozní teplota oC max. 150
Velikost zrna mm 0,3-1,2
Rozsah zrnění – zrna o velikosti 1,2 mm % méně než 5
Rozsah zrnění – zrna o velikosti 0,3 mm % méně než 1
Počet celistvých kuliček % min. 90
Obsah vody % 44 - 48
Sypná hmotnost g/l 805 - 845
Měrná hmotnost, vlhká Na+ forma 1,29
Celková kapacita za vlhka objemová mol/litr min. 2,0
Celková kapacita suchá hmotnostní mol/kg min. 4,5
Rozsah pH, stabilita 0 - 14
Expanze při praní % 50 -75
Celková kapacita, Na+ forma, za vlhka objemová mol/litr min. 2,0
Celková kapacita, Na+ forma, suchá hmotnostní mol/kg min. 4,5

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Ionexy a filtrační materiál