Ovládací ventily RX - typ RX 79B, RX 82B, RX 74A


Ovládací ventily RX jsou multifunkční automatické řídící jednotky používané pro  regeneraci filtrační náplněŘídící jednotka RX 79B úpraven vody. Mají mnoho možností nastavení provozních podmínek a jejich ovládání je velice jednoduché.

Ventily umožňují také funkci manuálního spouštění regenerace, uzamčení kláves, indikaci dlouhodobého výpadku proudu a funkci by-passu. U jednotek je možné využít kontakt překlápěcího relé k ovládání následných spřažených zařízení. Tyto ventily mohou zabezpečovat souproudou a protiproudou regeneraci i filtraci a to řízenou jak objemově tak i časově. Pro plynulý provoz řídících ventilů je nutné, aby byly neustále připojeny na zdroj elektrického napětí. Ventily mají podsvícený LED displej, na kterém se zobrazují provozní údaje.

Řídící jednotka RX 82BOvládací ventily RX mají 5 základních fází provozu. První fází je samotný proces filtrace/změkčování. Poté následují další 4 fáze, které jsou nutné pro regeneraci filtrační náplně.

Ventily RX 79B a RX 82B nepřerušují během regenerace dodávku vody, avšak je dodávána pouze surová voda, tudíž je výhodné využít funkci nastavení začátku regenerace na noční dobu. Ventil RX 74A během regenerace vodu nedodává.


Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf

Technické parametry
RX 79B
RX 82B RX 74A
Provozní tlak
1,5 - 6 BARŮ
Provozní teplota
5 - 40°c
El. napájení (síťový zdroj)
240 V, 50 Hz
Max. průtok (m³/h)
2,5 4,2 8,8
Připojení vstupu/výstupu
G ¾"
G 1"
G 2"
Připojení odpadu
G ½"
G 1"
Připojení ventilu
2,5"
G 4"
Připojení solanky
G 3/8"
G ½
Objednací číslo
08279002 08282004 08274005


O úroveň výše: Tlakové nádoby laminátové a ovládací ventily