Elektronické úpravny vody EUV

typy EUV HP, D, T, MI, TI a AI

Elektronická úprava vodyPřístroje EUV jsou určené na úpravu vody všude tam, kde následkem tepelných nebo tlakových změn dochází k tvorbě a usazování kotelního kamene. Zabraňují vzniku pevných usazenin v systému, uvolňují již vytvořený vodní kámen a omezují korozi ocelových povrchů.

Přístroj je tvořen skříňkou s elektronikou, která se připevňuje na zeď, a cívkou. Cívka se navine na potrubí a propojí s řídícími prvky přístroje. Ty vytvářejí dynamické elektromagnetické pole. Průchodem přes toto pole se z vody uvolňují velmi jemné krystalky aragonitu ve formě koloidní suspenze. Ta musí být průběžně odplavována nebo v uzavřených systémech pravidelně odkalována.

Výhody přístroje EUV

  • jednoduchá instalace bez přerušení potrubí,
  • hygienická nezávadnost - zařízení nepřichází do styku s médiem,
  • dlouhá životnost (až 20 let) bez nároků na údržbu,
  • nízké pořizovací náklady,
  • nulová tlaková ztráta,
  • nízká spotřeba energie.
  • nemění se obsah minerálních látek.

Vedlejším efektem zařízení je protibakteriální účinek. Voda by měla být do 48 hodin spotřebovaná nebo musí znovu projít cívkou přístroje, aby se obnovily popsané vlastnosti.

Přístroje EUV jsou vyráběny v následujících typech:

EUV - typ HP (Home Protector)

Jsou určené pro rodinné domy nebo byty, kde se předpokládá, že vstupní potrubní systémy jsou obvykle předimenzovány a skutečné průtoky pak odpovídají cca 1/3 průtoků v porovnání se systémy s více uživateli. Výstupní signál generátoru je přizpůsoben nižší rychlosti proudění vody, tj. cca do 0,5 m/s.

EUV - typ D

Jsou určené pro aplikace, kde se předpokládá, že se po podstatnou část odběru průtok pohybuje v rozsahu uvedeném tabulkou. Je-li potrubí předimenzováno, je potřeba ho na vhodném místě zredukovat.

EUV - typ T

Jsou určené pro větší výměníkové stanice. Zabudované časové relé umožňuje přepínat přístroj ve dvou pásmech průtoků v cyklu 24 nebo 168 hodin. Pomocí relé je možná vazba na nadřazený řídící systém.

EUV - typ MI

Jsou určené pro systém se stálým průtokem, obvykle daný oběhovým čerpadlem, např. primární okruhy vytápění, cirkulace TUV, chlazení kompresorů. Jsou ručně nastavitelné v deseti stupních.

EUV - typ TI

Spojují vlastnosti typů T a MI. Umožňují přepínat ve dvou pásmech průtoky, v deseti stupních.

EUV - typ AI

Jsou určené pro aplikace, kdy průtok kolísá nepravidelně ve velkém rozsahu. Optimální výstupní signál je nastavován podle signálů z průtokoměru.

Technické údaje přístrojů elektronické úpravy vody EUV

Typ přístroje \ údajRozsah průtokůSvětlost potrubíSvětlost potrubíRozměry š x v x hPříkon
m3/hod mm inch mm VA
EUV 10 HP pod 0,1 10 3/8" 160x90x61 5
EUV 15 HP 0,15 - 0,60 15 1/2"
EUV 20 HP 0,30 - 1,00 20 3/4"
EUV 25 HP 0,45 - 1,50 25 1"
EUV 32 HP 0,70 - 2,50 32 5/4"
EUV 10 D 0,10 - 0,45 10 3/8" 3,5
EUV 15 D 0,30 - 1,00 15 1/2"
EUV 20 D 0,60 - 1,80 20 3/4"
EUV 25 D 0,90 - 2,70 25 1"
EUV 32 D 1,40 - 4,40 32 5/4" 215x130x77 4
EUV 40 D 2,30 - 6,80 40 6/4"
EUV 50 D 3,50 - 10,5 50 2"
EUV 65 D 6,00 - 18,0 65 2 1/2"
EUV 32 T I.  0,40 - 1,40 32 5/4" 5,5
II. 1,40 - 4,40
EUV 40 T I.  0,80 - 2,30 40 6/4"
II. 2,30 - 6,80
EUV 50 T I.  1,20 - 3,50 50 2"
II. 3,50 - 10,5
EUV 65 T I.  2,00 - 6,00 65 2 1/2"
II. 6,00 - 18,0
EUV 50 MI, TI 0,20 - 25,0 50 (2") 275x220x140 8
EUV 65 MI, TI 0,30 - 42,0 65 2 1/2"
EUV 80 MI, TI 0,50 - 54,0 80 3"
EUV 100 MI,TI 0,80 - 65,0 100 4"
EUV 125 MI,TI 1,40 - 130 125 5" 10
EUV 150 MI,TI 2,00 - 190 150 6"
EUV 200 MI,TI 3,20 - 340 200 8"
EUV 250 MI,TI 6,00 - 540 250 10"
EUV 300 MI,TI 8,00 - 760 300 12"
EUV 400 MI,TI 13 - 1360 400 16"
EUV 500 MI,TI 24 - 2160 500 20"

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: UV a speciální technologie úpravy vody