Elektronické úpravny vody INKRUST

typ Inkrust CW 01, Inkrust Colt

Elektronická úprava vody Inkrust - 1Přístroj zabraňuje vzniku pevných usazenin všude tam, kde následkem tepelných nebo tlakových změn dochází k vytváření a usazování vodního kamene. Přístroj generuje specifické kmitočty nízkofrekvenčního signálu, který působí vratné změny iontových vazeb molekul hydrouhličitanu vápenatého rozpuštěného ve vodě. Hydrouhličitan vápenatý pak tvoří krystaly aragonitového typu bez původní adheze k povrchu průtočného traktu, tzn. zůstávají v suspenzi a mohou být ze systému vyplaveny nebo odkaleny. Přitom se uvolní z vody stopové množství kysličníku uhličitého, který následně rozpouští již usazený vápenec v rozvodu, a dále malé množství peroxidu vodíku, který se chová jako inhibitor koroze a ničí ve vodě některé druhy nežádoucích mikroorganismů.

Přístroj nemá vliv na celkové chemické složení vody.


Inkrust coltTyp Inkrust CW 01 se montuje v průtočných soustavách do vstupního traktu chráněného systému, v uzavřených otopných a chladících soustavách na cirkulační potrubí oběhového čerpadla systému, kde průběžně obnovuje popsané vlastnosti upravené vody. Přístroj je určen pro instalaci na nemagnetické (plast, měď) i magnetické (kov) potrubí. V úseku instalace může být potrubí v libovolné poloze a musí být rovné. Na připravenou část potrubí namotáme cívku o 26 závitech z kabelu, který je součástí dodávky přístroje. Kabel propojíme se skříňkou s elektronikou.

Typ Inkrust Colt je určen k instalaci před jednotlivé zařízení, které má být chráněno před usazováním vodního kamene (pračka, bojler).  Na vstupu je přístroj opatřen 3/4" převlečnou matkou (možno připojit na pračkový ventil) a na výstupu 3/4" závitem (např. pro připojení pračkové hadice).

Přístroj je vybaven síťovým adaptérem 5V ss/300 mA.

Technické údaje přístrojů Inkrust

Technický údaj \ typJednotkaInkrust CW 01Inkrust Colt
Jmenovitý příkon VA 4 4
Elektrické napájení (kolísání napětí max. 10 %) V / Hz 230 / 50 230 / 50
Pojistka mA 250 -
Maximální provozní tlak bar - 5
Maximální průtok m3/hod 5 0,5
Připojovací rozměr inch - ¾“
Světlost magnetického potrubí (kov) od-do inch 1/2“ – 6/4“ -
Světlost nemagnetického potrubí (plast, měď) od-do mm 10 - 50 -
Provozní teplota oC od  +5  do  +40
Maximální relativní vlhkost vzduchu % při oC 80 při 31, 50 při 40
Hmotnost g 670 440

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: UV a speciální technologie úpravy vody