Automatické změkčovače vody duplexní typu AF

Duplexní automatické změkčovače typu   AF 150 D, AF 200 D, AF 250 D a AF 350 D jsou určeny  pro nepřetržité provozy.

Duplexní změkčovač AF D

Duplexní (dvojité) zapojení změkčovačů je vhodné pro provozy, kde je potřebná stálá připravenost změkčovače k produkci  upravené vody. Podmínkou je, aby jedna nádoba pokryla spotřebu upravené vody po dobu 3 hodin, tj. po dobu trvání regenerace. Úkolem obsluhy je  doplnění zásobníku regenerační tabletované soli. Příkon zařízení je 5W jen při regeneraci jinak bez příkonu.

Zařízení sestává ze dvou tlakových nádob změkčovače a jedné ovládací jednotky. Tlakové nádoby jsou na povrchu zpevněny kompozitním materiálem. Automatika zajistí, aby po upravení  nastaveného množství vody byla o provozu uvedena záložní nádoba a na vyčerpané provedena regenerace.

 

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


Technické údaje

TypAF 150 DAF 200 DAF 250 DAF 350 D
Průtok jmen.-max. (m3/hod) 0,32-1,8 0,6-2 1,32-2,5 2,5-3,5
Objem náplně pryskyřice jedné nádoby (litr) 11,0 17,0 40 68,0
Kapacita jedné nádoby (mol) 6,6 10,2 24 40,8
Průměr filtru (mm) 159 208 257 334
Výška filtru (mm) 1 080 1080 1 350 1 590
Průměr solné nádrže (mm) 380 380 380 550
Hmotnost (kg) 48 58 92 166

 

Potřebné instalace:


  • přívod vody G ¾“ o pracovním přetlaku 0,25 – 0,6 MPa a teplotě max. 40 oC
  • přívod elektrické energie 230 V / 50 Hz
  • odpad do kanalizace o hltnosti 1 m3 / hod

O úroveň výše: Automatické změkčovače vody duplexní