Regenerační sůl NaCl

Sůl regenerační - tabletyRegenerační sůl NaCl (chlorid sodný) se používá pro regeneraci katexových náplní změkčovačů pitné a užitkové vody. Změkčování vody v katexových změkčovacích filtrech je založeno na principu výměny iontů. Do katexového filtru, naplněného umělými pryskyřicemi, vstupuje tvrdá voda. Sodík z katexu je  v průběhu změkčování vytěsněn vápníkem a hořčíkem z tvrdé vody. Z filtru vystupuje  voda již změkčená. V průběhu změkčování se katexová náplň postupně vyčerpává a proto je třeba ji pravidelně regenerovat. Při regeneraci solným roztokem, připraveným z regenerační tabletované soli, sodné ionty vytěsní ionty vápníku a hořčíku, které se zachytily na ionexu při změkčování. Po skončení regenerace je filtr znovu připraven k provozu.

Pro správnou funkci filtru a řádný průběh regenerace je důležité, aby v solné nádrži zůstávala nerozpuštěná sůl. Tím je zaručeno, že solný roztok je koncentrovaný. Uživatel by měl dbát na udržování stále zásoby regenerační soli.

Pro mnohé typy katexových změkčovačů vody je nutné použít regenerační sůl ve formě tablet. Pro jiné typy je možno použít také průmyslovou regenerační sůl krystalickou. Při zakoupení změkčovače vody firmy DETO budete informováni, jaký typ regenerační soli je pro toto zařízení doporučen.

Tabletovanou regenerační sůl dodáváme   v plastových pytlích po 25 kg.

Průmyslovou sůl krystalickou dodáváme v plastových pytlích po 25 nebo 50 kg.

Sůl průmyslová

Pro účely regenerace změkčovacích filtrů nikdy nepoužívejte iodizovanou a fluorizovanou kuchyňskou sůl, jaká se prodává např. v obchodech s potravinami. Katexová náplň změkčovače by byla nenávratně poškozena.


O úroveň výše: Chemikálie, laboratorní soupravy a pomůcky