Pískové filtry na vodu

Pískové filtry řady FS X56

Pískové   filtry slouží  pro odstranění nerozpuštěných látek (mechanických nečistot) z vody

Pískový filtr FSX 356

Pískové filtry  FS 256, FS 356 se skládají z tlakové nádoby, vyrobené z polyethylenu a zpevněné sklolaminátovým vláknem. Rozměry nádoby jsou zvoleny dle požadovaného průtoku.  Filtr je naplněn  filtračním křemičitým pískem. Pro zachycení písku je nádoba vybavena zcezovacími elementy. Jednotlivé fáze činnosti pískového filtru jsou ovládány  ručně ovládaným  multifunkčním ventilem filtru typu F56.  Filtr je doplněn dvěma manometry.

Zachycování mechanických nečistot probíhá  na filtračním loži. Nahromaděné nečistoty  se z filtračního lože odstraní pravidelným praním čistou vodou (regenerací), nejlépe přefiltrovanou tímto filtrem. Filtrační lože je poté opět provozuschopné. Písek se v provozu nespotřebovává.

Jediným provozním nákladem je pravidelné praní k odstranění usazenin z filtračního lože.

Ovládací ventil filtru FSX 356

Jednotlivé fáze praní filtračního lože  u tohoto typu filtru   zahájí po protečení doporučeného množství vody obsluha ručně, otočením páky ovládacího ventilu filtru do příslušné pozice. 

 

Technické parametry / typ FS 256FS 356
Pracovní náplň Křemičitý písek
Minimální přetlak napájecí vody MPa 0,3
Maximální přetlak napájecí vody MPa 0,6
Pracovní teplota oC 5 - 45
Maximální provozní průtok m3/hod 2 5
Objem náplně litrů 40 65
Průměr tlakové nádoby mm 257 350
Výška filtru mm 1260 1550
Objednací číslo 02333040 02333065

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf

Pískové filtry mají šíroké pole využití. Jsou to velmi jednoduchá zařízení. Chceme-li, aby spolehlivě plnily svou funkci, je však nutno se řídit určitými fyzikálními pravidly.  Z těchto důvodů se jejich návrhu  věnujeme individuálně a nevyrábíme je v typových řadách charakterizovaných jen průtokem a kapacitou.

Zadejte nám  parametry surové a upravené vody a její množství, my Vám navrhneme spolehlivý filtr.

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem na adresu info@deto.cz.


O úroveň výše: Filtry nerozpuštěných látek