Ecomix

Filtrační hmota Ecomix spolehlivě odstraňuje z vody železo, mangan, organické nečistoty, amonné ionty a změkčuje vodu. Tato hmota je směsí iontoměničové pryskyřice a adsorpčních materiálů různého charakteru. Hmota se skládá z modifikovaného pohlcovače železa, manganu a amonných iontů, katexové pryskyřice pro odstranění tvrdosti vody a křemenné spodní vrstvy.

Filtrační hmota Ecomix


Regenerace filtrační hmoty Ecomix probíhá chloridem sodným (NaCl), kdy jsou vyplachovány zadržené ionty tvrdosti vody, železa, manganu, amonné a organické nečistoty do odpadu. Spotřeba soli na jednu regeneraci je nízká (cca 100g soli na 1 lit filtrační hmoty). Životnost hmoty je závislá na kvalitě vstupní vody, pohybuje se v rozmezí 8 - 10 let.

 

 

 Tipy pro aplikaci

Vhodnost nasazení filtru s hmotou Ecomix je nutno posoudit na základě rozboru vstupní vody. Jen tak je možno určit, který druh filtračního média je nejvhodnější. Voda upravená pomocí této filtrační hmoty zůstává nadále pitná a hygienicky nezávadná.O úroveň výše: Ionexy a filtrační materiál