Automatické filtry typu AF STX

Automatické filtry pro odstranění železa, manganu a tvrdosti z vody

s náplní SST

 

AF ST250

Automatické  filtry řady AF STX jsou určeny ke snížení obsahu železa a manganu ve vodě a  současně slouží pro úpravu  tvrdosti vody.  Filtr je naplněn speciální iontoměničovou pryskyřicí, která zachytí ionty tvrdosti, železa i manganu a nahradí je ionty sodíku.

Zařízení se skládá z tlakové nádoby, multifunkčního ventilu a zásobní nádrže regenerační soli. Tlaková nádoba  a zásobní nádrž u dvoudílného provední  (AF STX 150-400) stojí vedle sebe, každá samostatně nebo u kabinetního provedení (AF STX 05-17) je tlaková nádoba uvnitř zásobní nádrže.

Všechny činnosti filtru probíhají automaticky. Multifunkční ventil řídí průběh provozu filtru a regenerace náplně v závislosti na jeho nastavení. Nastavení ventilu se provede podle zvolené technologie úpravy vody. Po vyčerpání kapacity iontoměničové pryskyřice je kapacita obnovena autoAF ST10, AF ST17matickou regenerací. Regeneraci lze také kdykoliv zahájit  ručně.

Jednoduché provedení automatických filtrů je  vhodné do provozů nebo domácností, všude tam,  kde je možné po dobu regenerace akceptovat neupravenou vodu na výstupu z filtru. Regeneraci lze naplánovat například na noční dobu. Příkon zařízení je cca 5W.

Filtry mohou být vyrobeny i v provedení "duplex" pro nepřetržité provozy.

Návrh složení filtru je věcí odborného posouzení, ke kterému je nutný chemicko-fyzikální rozbor surové vody.

Katalogový list filtru AF STX ke stažení ve formátu .pdf

 

Technické parametry změkčovačů AF STX

 

AF STX05
AF STX10
AF STX17AF STX150AF STX200AF STX250AF STX350AF STX400
Pracovní přetlak MPa 0,2 - 0,6
Pracovní teplota °C 40
Elektrické napájení V/Hz/VA 230 / 50 / 5
Průtok maximální m3/hod 1
1,2
2 1,8 2 2,3 3,5 10
Celkový objem náplně litr 4 8
17 11 17 40 68 110
Průměr filtru/Půdorys mm 240x430 350x470 350x470 159 208 257 334 406
Výška filtru mm 460
670
1120 1025 1025 1250 1530 1970
Hmotnost kg 8 17 25 19 25 50 83 132

O úroveň výše: Filtry pro odstranění železa a manganu z vody