Tlakové filtry na vodu univerzální

Univerzální typová řada

Tlakové   filtry slouží  pro odstranění nerozpuštěných látek (mechanických nečistot), nežádoucích rozpuštěných látek z vody, k dechloraci vody, odkyselení apod. při tlaku až 0,6 MPa.

Pískový filtr FSX 356

Filtr je plněn vhodnou kombinací filtračních materiálů, které se volí na základě složení vody a požadavků na úpravu vody.

Filtr se skládá z tlakové nádoby, vyrobené z polyethylenu a zpevněné sklolaminátovým vláknem. Rozměry nádoby jsou zvoleny na základě výpočtu z filtrační rychlosti a charakteru filtrace.  Nabízíme řadu tlakových filtrů určených například k odstranění mechanickýh nečistot, dechloraci nebo odkyselení vody. Je možno filtr dodat i bez náplně, pouze tlakovou nádobu s ovládacím ventilem.

Jednotlivé fáze činnosti  filtru jsou jednoduše nastaveny  ručně ovládaným  multifunkčním ventilem filtru.  Filtr je doplněn  manometry na vstupní a také na výstupní straně filtrovaného media.

Zachycování mechanických nečistot probíhá  na filtračním loži. Nahromaděné nečistoty  se z filtračního lože odstraní pravidelným praním čistou vodou (regenerací), nejlépe přefiltrovanou tímto filtrem. Filtrační lože je poté opět provozuschopné.

Praní u tohoto typu filtru je ruční. Obsluha praní zahájí podle velikosti tlakové ztráty, tj. podle úrovně zanešení filtru nebo podle proběhu doby od posledního praní.

Jediným provozním nákladem je pravidelné praní k odstranění usazenin z filtračního lože.

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf

 

Ruční ventil tlakového filtru

Společné technické údaje tlakového filtru (typ navrhneme podle provozních parametrů)
Pracovní náplň Závisí na velikosti filtru a druhu filtrace
Minimální přetlak napájecí vody MPa 0,3
Maximální přetlak napájecí vody MPa 0,6
Pracovní teplota oC 5 - 40
Maximální provozní průtok m3/hod 5
Objem náplně litrů 14 - 70
Průměr tlakové nádoby mm 150 - 350
Výška filtru mm 1200 - 1550

Tlakové filtry mají šíroké pole využití. Jsou to velmi jednoduchá zařízení. Chceme-li, aby spolehlivě plnily svou funkci, je však nutno se řídit určitými fyzikálními pravidly.  Z těchto důvodů se jejich návrhu  věnujeme individuálně a nevyrábíme je v typových řadách charakterizovaných jen průtokem a kapacitou.

Zadejte nám  parametry surové a upravené vody a její množství, my Vám navrhneme spolehlivý filtr.

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem na adresu info@deto.cz.


O úroveň výše: Filtry a filtrační zařízení