Soupravy pro kontrolu energetických vod

Laboratorní soupravaZa pomoci souprav pro kontrolu energetických vod lze průběžně jednoduchým způsobem kontrolovat a udržovat normou předepsané složení vod v kotelnách a výměníkových stanicích.

Složení vody a její úprava má zásadní vliv na provoz energetického zařízení. Neupravená voda má za následek tvorbu nánosu vodního kamene na teplosměnných plochách. Už 1 mm nánosu způsobí pokles tepelné účinnosti, spotřeba paliva se zvýší o 10 %.

Kontrolou kvality vody a včasnými zásahy v úpravě dosáhnete úspory paliva, prodloužení životnosti a maximálního využití účinnosti celého energetického zařízení.

Jednotlivé druhy souprav jsou podle vybavení určeny ke stanovení provozních hodnot vody v parních středotlakých a nízkotlakých kotlích, vyvíječích páry, horkovodních a teplovodních kotlích a připojených soustavách a ve výměníkových stanicích a v soustavách teplé užitkové vody.

Stanovení se provádí dávkováním činidel do vzorků vody ve zkumavkách. Výsledné zbarvení vzorku vody se porovná se zbarvením standardů ve stojáncích.

Soupravy jsou dodávány v přenosných plastikových kufřících nebo dřevěných skříňkách na zavěšení. Obsahují komparátory s barevnými standardy, zkušební roztoky v kapacích lahvičkách pro cca 400 stanovení, zkumavky s ryskou a návod k obsluze.

Po vyčerpání činidel je možné objednat jednotlivě další.

V objednávce je třeba uvést označení kotle, typ kotle a používané palivo, aby souprava odpovídala parametrům podle ČSN 07 7401.

Jednotlivé soupravy umožňují stanovení v tabulce udaných parametrů vody

Označení soupravy E - s D - s C - k A - k M TUV
parní soustavy vodní soustavy neobsahují všechna stanovení neobsahují všechna stanovení teplovodní do 250 kW teplá užitková voda
pH v rozsahu 8 – 10 * * * * * (8 - 9,5) *(6-9,5)
pH v rozsahu 9,5 – 12 * * - - - -
tvrdost zbytková * * * * * *(celk.)
fosforečnan (2-30 mg/l) * * * * *( 5 - 15) *(1,2-10)
siřičitan * * * * * -
alkalita zjevná (p hodnota) * * * * * -
alkalita celková (m hodnota) * * * - - *
chlorid * * * - - -
síran * - - - - -
konec vymývání katexu * * * * * -
solnost * - - - -
vodivost výpočtem * - - - -

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Chemikálie, laboratorní soupravy a pomůcky