Inhibitor koroze Jurbysoft 74

JurbySoft 74 - Korozní inhibitor pro uzavřené systémy

 

JurbySoft 74 je reagent na bázi dusitanů, boritanů a dispersantů, určený pro uzavřené chladící a teplovodní systémy.

Použití

JurbySoft 74 se používá jako ochrana před korozí. Dále je využíván v konzervační technologii a chrání kontrukční materiál před korozí vytvořením ochranného filmu na povrchu. Je používán pro všechny typy oceli a pro většinu slitin kovů.

Vlastnosti

Inhibitor je tekutý a je možné jej dávkovat přímo z kanystru, ve kterém je dodáván. Tím odpadají problémy s ucpáváním dávkovacích čerpadel nerozpuštěnými částicemi.

Nevytváří nánosy, čímž je zajištěn maximální přestup tepla.

Je účinný inhibitor před korozí železných i neželezných kovů, i pro měď a slitiny mědi. Je stabilní do 95oC. Je mísitelný s glykolem.

Technické údaje přípravku JurbySoft 74

Technický údajJednotkaHodnota
Vzhled   nažloutlá kapalina
Hustota při 20oC g/cm3 1,15 +- 0,05
pH (1% roztok)   12,5
Bod tuhnutí oC 0
Rozpustnost ve vodě   výborná, neomezená ve všech poměrech

Dávkování

Obvyklá dávka se pohybuje mezi 7000 – 10 000 g/m3 po 15 dní.

Hodnota pH se udržuje na 7,0 – 8,5 a koncentrace dusitanu na hodnotě 450 –500 mg/l.

Zásady bezpečnosti při práci s přípravkem

Při manipulaci s roztokem je třeba dodržovat bezpečnostní zásady, zabránit kontaktu s očima, pokožkou a oděvy. Při manipulaci s roztokem je nutné používat osobní ochranné pomůcky (gumové rukavice, bezpečnostní brýle, či ochranný štít. gumovou zástěru, gumovou obuv). Potřísněné ochranné prostředky je nutné opláchnout proudem čisté vody. Veškerý potřísněný oděv je nutné ihned svléci.

Přeprava a skladování

Přípravek je dodáván v plastových kanystrech po 25 litrech, tj. 28 kg. Skladovat na suchém místě, při teplotách od 5 do 35oC. Obaly musí být neprodyšně uzavřeny.


O úroveň výše: Přípravky pro chladicí systémy