Patrony mixedbed pro demineralizaci vody typu MBP

 


Patrony mixedbed pro přípravu demineralizované vody typu MBP

 

Patrona mixbed MBP

Patrony naplněné směsnou iontoměničovou pryskyřicí – mixbedem (mixedbedem) se používají v provozech, kde jsou kladeny vysoké požadavky na čistotu vody. Při průchodu vody přes patronu dochází k demineralizaci vody, tzn. k odstranění veškerých solí minerálních látek z vody (jak kationů, tak i anionů). Často se využívají v provozech, kde je třeba dále snižovat elektrickou vodivost vody upravené reverzní osmózou, ale i k odsolení pitné vody.

Zařízení je tvořeno tlakovou nádobou naplněnou směsnou iontoměničovou pryskyřicí. Hmota se po vyčerpání neregeneruje v patroně, ale mění se za čerstvou. Vyčerpaná hmota se regeneruje hromadně ve specializovaných provozech. Nádoba je opatřena hlavicí pro připojení vstupu a výstupu vody.

Při tomto způsobu úpravy vody lze docílit elektrické vodivosti až 1,5 µS/cm.Patrona demineralizační s měřením vodivosti

Volitelně může být součástí patrony i měřič vodivosti (konduktometr), který sleduje kvalitu vody na vstupu a výstupu. Lze tak snadno detekovat zhoršenou kvalitu upravené vody a tím nutnost výměny náplně.


Katalogový list patrony MBP ke stažení ve formátu .pdf

 

 

 


Technické parametry patron MBP

 

Typ

MBP

0613

MBP 0817

MBP 0635

MBP 0835

MBP 1035

MBP 1044

MBP1054
Pracovní přetlak MPa 0,2 - 0,6
Pracovní teplota °C 40
Průtok maximální m3/hod 0,24 0,6
0,8 1,5 2,1 2,5 3,3
Celkový objem náplně litr 4 10 13 25 35 43 55
Připojení (vstup/výstup)
inch
3/4" / 3/4"
Průměr filtru mm 159 208 159 208 257 257 257
Připojovací výška vstupu/výstupu vody mm 370 470 935 935 935 1145 1430
Kapacita pro brněnskou vodu
l 320
800 1040 2000 2800 3440 4400

O úroveň výše: Demineralizace vody