Patrony mixedbed pro demineralizaci vody typu MBP

 


Patrony mixedbed pro přípravu demineralizované vody typu MBP

 

Patrona mixbed MBP

Patrony naplněné směsnou iontoměničovou pryskyřicí – mixbedem (mixedbedem) se používají v provozech, kde jsou kladeny vysoké požadavky na čistotu vody. Při průchodu vody přes patronu dochází k demineralizaci vody, tzn. k odstranění veškerých solí minerálních látek z vody (jak kationů, tak i anionů). Často se využívají v provozech, kde je třeba dále snižovat elektrickou vodivost vody upravené reverzní osmózou, ale i k odsolení pitné vody.

Zařízení je tvořeno tlakovou nádobou naplněnou směsnou iontoměničovou pryskyřicí. Hmota se po vyčerpání neregeneruje v patroně, ale mění se za čerstvou. Vyčerpaná hmota se regeneruje hromadně ve specializovaných provozech. Nádoba je opatřena hlavicí pro připojení vstupu a výstupu vody.

 

Při tomto způsobu úpravy vody lze docílit elektrické vodivosti až 1,5 µS/cm.


Katalogový list patrony MBP ke stažení ve formátu .pdf

 

 

 


Technické parametry patron MBP

 

Typ

MBP

0613

MBP 0817

MBP 0635

MBP 0835

MBP 1035

MBP 1044

Pracovní přetlak MPa 0,2 - 0,6
Pracovní teplota °C 40
Průtok maximální m3/hod 1,0 1,2
1,8 2,0 2,0 2,3
Celkový objem náplně litr 4 10 13 25 35 43
Připojení inch
3/4"
Průměr filtru mm 159 208 159 208 257 257
Připojovací výška vstupu/výstupu vody mm 370 470 935 935 935 1145
Kapacita pro brněnskou vodu
l 320
800 1040 2000 2800 3440

O úroveň výše: Demineralizace vody