Dávkovací technologie

Dávkování chemikálií pro úpravu vody v energetice

 

Dávkování roztoku chemikálií se provádí u energetických vodních systémů jako další stupeň úpravy vody po změkčení na katexovém změkčovači. Jeho cílem je zabránit tvorbě nánosů a chránit systém před korozí.

V oběhové vodě teplovodních a horkovodních systémů a v napájecí vodě parních systému je třeba dávkováním chemikálií dosáhnout technické parametry dle ČSN 07 7401 „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8MPa“.

U napájecí vody parních kotlů se jedná zejména o chemické vázání rozpuštěných plynů kyslíku O2 a kysličníku uhličitého CO2 a úpravu pH vody, v kotelní vodě parních kotlů a měničů páry o úpravu konduktivity, solnosti, zjevné alkality a zajištění přebytku P2O5.

U vody pro provoz vodních kotlů a připojených uzavřených soustav norma předepisuje úpravu pH, zjevné alkality a zajištění přebytku koncentrace Na2SO3 a P2O5.

Ruční jednorázové dávkování chemikálií do topného okruhu se provádí pomocí dávkovacích nádob.  Nádoba se zapojují  do výtlaku oběhového čerpadla formou ochozu stávajících armatur.

Dávkování chemikálií pro úpravu vody před ohřevem

U soustav pro přípravu teplé vody pro hygienické účely je třeba  snížit inkrustační vlastnosti rozpuštěných látek,  snížit agresivitu vody vůči rozvodům a vytvořit ochrannou vrstvu proti korozi.

Automatické dávkování chemikálií, které se provádí pomocí dávkovacích čerpadel, zaručuje precizní nastavení dávkovaného množství potřebné směsi.

Podrobnosti o produktech, které nemůžete najít na našich www stránkách, Vám rádi zašleme. Kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře nebo e-mailem na adrese info@deto.cz.


O úroveň výše: Produkty