Demineralizace vody

Pro odstranění veškerých iontů z vody (jak aniontů, tak i kationtů) se využívá procesu demineralizace. Tato technologie bývá využívána v provozech, kde jsou kladeny vysoké požadavky na čistotu vody.

Zařízení pro přípravu demineralizované vody na principu výměny iontů bývají  tvořeny tlakovými filtry naplněnými směsnou iontoměničovou náplní - mixbedem (někdy také zvaným mixedbed). Je to směs silně kyselého katexu a silně bazického anexu. Voda upravená tímto procesem dosahuje vodivosti 1 - 5 µS/cm.

Po vyčerpání výměnné schopnosti  mixbedu je nutno jej vyměnit za nový. Náplň je možno regenerovat ve speciálních provozech. Pro některé případy bývá vhodné mít k dispozici minimálně 2 patrony s mixbedem, které budou pracovat střídavě.

Patrona MBP

 

 

Patrony MBP s náplní mixedbed pro demineralizaci vody

 

 

 


Technologii demineralizace navrhneme nejlépe, pokud budeme mít k dispozici rozbor vody, kterou potřebujete upravit, a budeme znát, pro jaký účel je vody upravovaná. Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem na adresu info@deto.cz.


O úroveň výše: Zařízení na úpravu vody na principu výměny iontů