Domácí úpravna vody ROSA 6

Úpravna vody ROSA 6 upravuje vodu použitímÚpravna vody ROSA 6 speciálních filtrů, z nichž nejdůležitější je  polopropustná membrána reverzní osmózy. Voda upravená na jednotkách reverzní osmózy je zbavena organických látek a anorganických látek s účinností 90 – 99%

Úpravna vody ROSA 6 upravuje vodu v šesti stupních. Nejprve zachytí na speciálním filtru mechanické nečistoty, které se do vody mohou dostat například ze zastaralého potrubí. V dalším kroku je zachycen chlór a některé organické chemikálie ve filtru s aktivním uhlím. Následuje úprava na jemnějším sedimentačním filtru. Voda je pak vedena na polopropustnou membránu, která propustí jen čistou vodu, zatímco jsou rozpuštěné látky vodě koncentrovány v surové vodě a odváděny do odpadu. Upravená voda se akumuluje v tlakové nádržce. Následujícím krokem při tomto typu úpravy vody je odstranění možných  pachů a  příchutí na výstupním filtru s aktivním uhlím.

Takto upravená voda je zbavena nežádoucích látek, především dusičnanů, fosfátů, těžkých kovů, bakterií, stejně jako mechanických nečistot. Z  upravené vody jsou ale odstraněny i minerály, potřebné pro lidský organismus. Proto je závěrečným krokem úpravy vody ROSA 6 kompenzace potřebných minerálů pomocí tzv. mineralizéru. Je možné ji doplnit i dalšími typy tzv. postfiltrů nebo také UV lampou pro antibakteriální zajištění vody.

Úpravnu vody ROSA 6 je možno umístit například pod desku kuchyňské linky. Je vybavena výdejnímDomácí úpravna vody -příslušenství ventilem, konzolou pro upevnění na zeď, kováním a všemi součástkami nutnými pro instalaci.

Stanice nepotřebuje ke své činnosti el. síť, pracuje totiž s vodovodním tlakem.

Úpravna vody ROSA 6 obsahuje
  • 2 filtrů pro zachycení nerozpuštěných látek (20 a 5 mikronů)
  • filtru s aktivním uhlím
  • TFM – 75NT  membrány reverzní osmózy
  • tlakové nádrže o objemu až 10,6 l (v závislosti na tlaku)
  • přídavného filtru z granulovaného aktivního uhlí pro zachycení zápachu a příchutí
  • mineralizéru
  • výdejního ventilu
  • kování
  • všech  součástek nutných pro instalaci.
Technické parametry
Provozní tlak 0,3 – 0,67 MPa
Provozní teplota 4 – 38 ºC
Objem nádrže max 10,6 l při tlaku 3,5baru
Množství upravené vody až 285 l za den (při teplotě vstupní vody 25 ºC)
Objednací číslo 03100756
Životnost filtrů
Sedimentační filtr cca 6 000 litrů/ 6-12 měsíců
Filtr s aktivním uhlím cca 6 000 litrů / 6-12 měsíců
Postfiltr z uhlíkových zrnek, mineralizér
cca 7 000 litrů / 6-12 měsíců
Membrána reverzní osmózy cca 40 000 litrů / 2-5 roků
Balení
Rozměry krabice 0,44 x 0,44 x 0,48 m
Váha cca 10 kg

Tuto úpravnu vody  je možno nyní objednat přes internetový formulář za výhodnou cenu 6 504,- Kč vč. DPH

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Stanice reverzní osmózy