Malé stanice reverzní osmózy ROSA BASIC

Stanice reverzní osmózy ROSA BASICStanice  reverzní osmózy ROSA BASIC slouží pro přípravu demineralizované vody použitelné pro laboratorní i technické účely. Můžeme je využít také v domácnosti, kde jsou vhodné např. pro akvaristy nebo pro přípravu vody do žehliček, zvlhčovačů nebo čističů vzduchu.

Při průchodu vody přes jednotku ROSA BASIC jsou nejprve zachyceny mechanické nečistoty na sedimentačním filtru, v dalším kroku je voda zbavena chlóru a některých organických chemikálií na filtru s aktivním uhlím. Voda je pak vedena na membránu reverzní osmózy, která propouští jen čistou vodu (permeát), zatímco rozpuštěné látky jsou koncentrovány v surové vodě a odváděny spolu s ní do odpadu.

Stanice ROSA BASIC nepotřebuje ke své činnosti el. síť, pracuje jen s vodovodním tlakem.

Technické parametry
Provozní tlak 0,3 – 0,67 MPa
Provozní teplota 4 – 38 ºC
Množství upravené vody až 10 l za hodinu

Životnost filtrů
Sedimentační filtr cca 6 000 litrů/ 6-12 měsíců
Filtr s aktivním uhlím cca 6 000 litrů / 6-12 měsíců
Membrána reverzní osmózy cca 40 000 litrů / 2-5 roků

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Stanice reverzní osmózy