PV425 - konduktometr se sondou - k porovnání elektrické vodivosti v kapalinách

Konduktometr PV425

 

Měřič vodivosti (konduktometr) PV 425 se sondou slouží k jednoduchému porovnání  měrné elektrické vodivosti vody s předem zadanou prahovou hodnotou. Zařízení změří hodnotu vodivosti, srovná ji se zadanou prahovou hodnotou a pomocí kontrolek indikuje, zda zadaná prahová hodnota byla překročena.

Použití měřiče vodivosti

Měří hodnoty vodivosti (konduktivity) kapaliny v rozmezí 1,5 až 200 µS/cm. Je vybaven konduktometrickou sondou se závitem  G 3/8“. Konstanta sondy je K = 5. Měřidlo má jednoduchou  dobře viditelnou indikaci překročení nastavených prahových hodnot.

  • Zelená kontrolka svítí, když naměřená hodnota je pod nastavenou prahovou hodnotou.
  • Rozsvícení červené kontrolky indikuje, že naměřená hodnota překročila nastavenou prahovou hodnotu
  • Prahovou hodnotu je možno zadat v rozmezí od 1,5 do 200 µS/cm.

 

Měřič vodivosti je PV 425 je určen k instalaci  na potrubí v místě výstupu ze systému úpravy vody nebo přímo do některých typů  hlav filtrů.

Pro maximální přesnost měření je nutné, aby voda přes sondu proudila.

 

Součásti dodávky

  • Měřič vodivosti PV 425 s redukcí PVC M/F ½“ x 3/8“
  • Konduktometrická sonda se závitem 3/8“
  • Adaptér 230/5 V – 50 Hz s 1,5 m kabelem

 

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Přístroje pro měření el. vodivosti v kapalinách (konduktometry)