Neutralizační box

Neutralizační box pro neutralizaci odpadních vod před jejich vypuštěním do kanalizace

Neutralizační box se používá pro neutralizaci kondenzátu odváděného z kondenzačních plynových kotlů. Kondenzátem rozumíme vodu, která vznikne při spalování zemního plynu nebo propanu ve formě vodní páry a je v kondenzačním kotli ochlazena pod teplotu rosného bodu. Energie uvolněná při kondenzaci je v kondenzačním kotli pomocí výměníku dokonale využita. Každý kondenzační kotel však vyžaduje trvalý odvod kondenzátu.

Teoretické množství kondenzátu na m3

Zemní plynPropanTopný olej
1,53 kg/ m3 3,37 kg/ m3 0,88 kg/ m3


Neutralizační box typ NBOdvod kondenzátu


Kondenzát od spalin zemního plynu má kyselost odpovídající pH 5, tedy je mírně kyselý. Napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci podléhá schválení správcem kanalizace. Ten může požadovat neutralizaci kondenzátu. U větších zařízení je neutralizace kondenzátu vyžadována vždy. Chemická neutralizace se uskutečňuje při průtoku kondenzátu přes neutralizační box. Ten je tvořen nádobou z plastické hmoty s náplní neutralizačního granulátu – odkyselovací hmoty, na kterou se váže CO2.


 

Technické údaje
NB100
NB150 
NB 250
Rozměry (A x B x C) v mm
300 x 400 x 230
500 x 1000 x 300
700 x 1400 x 400
Jmenovitý výkon (l/hod) 90 200 500
Výkon kotelny do 500 kW do 1500 kW do 3500 kW
Připojovací výška vstup/výstup (D) v mm 150/150 200/200 300/300
Připojení PPR  vstupní/výstupní 25/25 40/40 40/40
Hmotnost náplně v kg (bez vody)
20 130 310
Objednací číslo 09500100 09500150 09500250

Rozměry a zapojení boxu vám rádi navrhneme podle konkrétního požadavku.

Při objednávce je nutno specifikovat výkon a typ kondenzačního kotle.

Katalogový list řady NB ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Potrubní díly a armatury