Neutralizační box

Neutralizační box pro neutralizaci odpadních vod před jejich vypuštěním do kanalizace

Neutralizační box je zařízení, které se používá pro neutralizaci kondenzátu odváděného z kondenzačních plynových kotlů. Kondenzátem rozumíme vodu, která vznikne při spalování zemního plynu nebo propanu ve formě vodní páry a je v kondenzačním kotli ochlazena pod teplotu rosného bodu. Energie uvolněná při kondenzaci je v kondenzačním kotli pomocí výměníku dokonale využita. Každý kondenzační kotel však vyžaduje trvalý odvod kondenzátu.

Odvod kondenzátu

Kondenzát od spalin zemního plynu má kyselost odpovídající pH 5, tedy je mírně kyselý. Napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci podléhá schválení správcem kanalizace. Ten může požadovat neutralizaci kondenzátu. U větších zařízení je neutralizace kondenzátu vyžadována vždy. Chemická neutralizace se uskutečňuje při průtoku kondenzátu přes neutralizační box. Ten je tvořen nádobou z plastické hmoty s náplní neutralizačního granulátu – odkyselovací hmoty, na kterou se váže CO2.

Teoretické množství kondenzátu na m3

Zemní plynPropanTopný olej
1,53 kg/ m3 3,37 kg/ m3 0,88 kg/ m3

Při objednávce je nutno specifikovat výkon a typ kondenzačního kotle.

 

Technické údaje
NB100
NB150 
NB 250
Rozměry (délka x šířka x výška) v mm
400x300x230
1000x500x300
1400x700x400
Připojení PPR D vstupní/výstupní 20/32 40/40 40/40
Hmotnost v kg 30 150 310
Objednací číslo 09500100 09500150 09500250

Rozměry a zapojení boxu vám rádi navrhneme podle konkrétního požadavku.

Katalogový list řady NB ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Potrubní díly a armatury