Novinky

srp 26, 2010
Kategorie: Produkty

Konduktometr (měřič elektrické vodivosti v kapalinách) PV425 se sondou


Měřič vodivosti (konduktometr) PV 425 se sondou slouží k jednoduchému porovnání  měrné elektrické vodivosti vody nebo jiných kapalin s předem zadanou prahovou hodnotou.

Konduktometr PV425 se sondou

Zařízení změří hodnotu vodivosti, srovná ji se zadanou prahovou hodnotou a pomocí kontrolek indikuje, zda zadaná prahová hodnota byla překročena.

Přejít na popis....

Vhodný doplněk stanic reverzní osmózy