Dávkovací blok DC 1

Dávkovací blok DC 1Dávkovací blok DC 1 je určen k přípravě a podávání roztoků chemikálií, zejména do tepelných systémů.

Dávkování chemikálií je nezbytné, aby nedocházelo ke korozím systémů. Norma ČSN 07 7401 stanoví závazné hodnoty jakosti napájecí a přídavné vody parních kotlů a  plnící a doplňovací vody pro teplovodní a horkovodní soustavy, které se dosáhnou dávkováním roztoků vhodných chemikálií.

Dávkovací blok je sestaven z čerpadla CALPEDA NT 61, rozvodů a zásobní - rozmíchávací nádrže. Je umístěn v ocelovém rámu a vybaven vstupním a výstupním hrdlem G 3/4".

Zásobní nádrž je připojena pružnými hadicemi. Tyto hadice se při plnění zásobní nádrže chemikáliemi odšroubují.

Motor musí být připojený na přívod elektrické energie vybavený dodaným spouštěčem motoru čerpadla - spouštěč se doporučuje umístit na stěně v blízkosti dávkovače DC 1.

Dávkovací blok DC 1 - schéma

Legenda
  • 1, 2, 3 - kulový kohout,
  • 4 - zpětná klapka na vstupu a výstupu,
  • 5 - čerpadlo.

Technické údaje podávacího čerpadla Calpeda NT 61

ÚdajeJednotkyHodnoty
Výtlak MPa 0,35
Dodávané množství l/hod max. 1500
Elektrické připojení V/Hz 3 x 380 / 50
Příkon W 370
Tlak přívodu vody MPa min. 0,1

Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf


O úroveň výše: Dávkovací technologie