Dávkovací technologie

Dávkování pro úpravu vody v energetice

 

 

Dávkování roztoku chemikálií se provádí v energetických vodních systémů jako další stupeň úpravy vody po změkčení na katexovém změkčovači a  jeho cílem je upravit chemické vlastnosti vody tak, aby se zabránilo tvorbě nánosů a aby byl systém chráněn proti korozi.

V oběhové vodě teplovodních a horkovodních systémů a v napájecí vodě parních systému je třeba dávkováním chemikálií dosáhnout technické parametry dle ČSN 07 7401 „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8MPa“.

U napájecí vody parních kotlů se jedná zejména o chemické vázání rozpuštěných plynů kyslíku O2 a kysličníku uhličitého CO2 a úpravu pH vody, v kotelní vodě parních kotlů a měničů páry  o úpravu konduktivity, solnosti, zjevné alkality a zajištění přebytku P2O5.

U vody pro provoz vodních kotlů a připojených uzavřených soustav norma předepisuje úpravu pH, zjevné alkality a zajištění přebytku koncentrace Na2SO3 a P2O5.

Dávkování pro úpravu vody před ohřevem

 

 

U soustav pro přípravu teplé vody pro hygienické účely se jedná o snížení inkrustačních vlastností rozpuštěných látek, o snížení agresivity vody vůči rozvodům a vytvoření ochranné vrstvy proti korozi.

Ruční dávkování se provádí pomocí dávkovacích nádob. Slouží pro jednorázové nadávkování chemikálií do topného okruhu. Zapojují se do výtlaku oběhového čerpadla formou ochozu stávajících armatur.

Automatické dávkování, které se provádí pomocí dávkovacích čerpadel, zaručuje precizní nastavení dávkovaného množství.

 

Podrobnosti o produktech, které nemůžete najít na našich www stránkách, Vám rádi zašleme. Kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře nebo e-mailem na adrese info@deto.cz.


O úroveň výše: Produkty